سرویس ايلام
آخرین خبرهای ايلام
انتشار:  پنج‌شنبه 21 دی  ::  08:01

جشنواره ی شعر کُردی منال جریانی موثر در پهن دشت زبان و ادب کردی

سرویس ایلام-  جشنواره شعر و ادبیات کردی منال که سومین دوره از آن در شهرستان ایوان استان ایلام در حال برگزاری است با استقبال بسیار خوبی که از این جشنواره هر دو سال یکبار به دست می آید جایگاه شایسته خود را در فرهنگ و ادبیات کردی غرب کشور تا حدودی تثبیت کرده است.

به گزارش خبرگزاری کردپرس عمران خودآموز معاون امور فرهنگی اداره کل ارشاد اسلامی استان ایلام در یادداشتی کوتاهی که آنرا در اختیار خبرگزاری کردپرس قرار داده است به تحلیل کوتاهی از آن پرداخته است:
فرهنگ، زبان،گویش، لهجه و... به سان درختی است که ریشه،ساقه،شاخه، برگ و میوه ی آن نیازمند مراقبت و صیانت مداوم است. جشنواره ی شعر کردی "منال" که سهم کوچک کودکان از سبد سرشار جشنواره ها و همایش های فرهنگی و غیر فرهنگی است، به جریانی موثر در پهن دشت زبان و ادب کردی بدل شده و آثار و نتایج ماندگاری را به بار آورده است.
این رویداد خاص ادبی در حال پاگرفتن و بالیدن و رسیدن به اهداف ارزشمند خویش است. افزایش کمی و کیفی آثار رسیده به جشنواره ی سوم، نشانه ی موفقیت جشنواره های پیشین و چشم اندازی روشن برای دوره های بعدی است.
این اتفاق خجسته که با حمایت هدفمند اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام، هر دوره نسبت به دوره های قبل در سطح بالاتری قرار می گیرد و ساختار منسجم تری می یابد، برای فردای کودکانمان که در گاهواره ی فرهنگ، بر مدار زبان، بالنده می شوند، سرمایه ای وزین و میراثی ذی قیمت است.

بدان امید که در آینده ی نزدیک شاهد انتشار آثار برگزیده ی این جشنواره از ابتدا تا کنون، در قالب کتاب و سایر محصولات فرهنگی باشیم تا تاثیر آن فراگیر و نتیجه ی آن ماندگار شود. ان شاءالله