انتشار:  شنبه 23 دی  ::  16:20

نماینده سرپل ذهاب در گفت و گو با کردپرس؛

بودجه آموزش پرورش در لایحه 97 مناسب نیست

سرویس ایران-فرهاد تجری اظهار کرد:بودجه ای که در لایحه 97 برای آموزش و پرورش اختصاص داده شده ،نظر نمایندگان را جلب نکرده است.

نماینده مردم سرپل ذهاب،قصرشیرین،گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با کردپرس ضمن اشاره به بودجه ارائه شده به مجلس در بخش آموزش و پرورش ،گفت:این بودجه فقط صرف امور جاری و پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان خواهد شد و اعتباری برای مسائل عمرانی، تربیتی و آموزشی باقی نمی‌ماند.

تجری افزود:چند سالی است که بودجه آموزش و پرورش به همین ترتیب به مجلس ارائه و عمده آن صرف امور جاری می‌شود.آموزش و پرورش فقط پرداخت حقوق و مزایای فرهنگیان نیست و باید برای سایر مسائل نیز بودجه جداگانه در نظر گرفته شود.

وی تصریح کرد:بخش آموزش و پرورش کشور موتور توسعه کشور به شمار می‌آید و باید توجه شایانی به آن شود و در لایحه بودجه این رقم قابل قبولی لحاظ شود.