انتشار:  شنبه 23 دی  ::  11:10

کردپرس گزارش می دهد؛

رقم واقعی قاچاق کالا در کشور چقدر است!

سرویس ایران-آمار رسمی کشور از رقم 12.8 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور سخن می گوید در حالی که آمارهایی از رقم 28 میلیارد دلار پرده بر می دارند.

به گزارش کردپرس، آمار قاچاقی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرده 12.8 میلیارد دلار است که اگر میزان واقعی قاچاق همین عدد باشد رقم زیادی است،کما آنکه آماری که ناشی از آمار سازمان گمرکات جهانی است رقم دیگری را نشان می دهد.
براساس آمار گمرکات جهانی حجم قاچاق حدود 23 میلیارد دلار است، از سوی دیگر ما حدود 9 الی 10 میلیون نفر مسافر در سال داریم که به طور متوسط اگر محاسبه شود هر یک از این مسافرها با خود حداقل 500 دلار جنس وارد می کنند که مجموع اجناس وارد شده 5 میلیارد دلار است.البته واردات توسط مسافران قاچاق نیست اما جزء کالاهایی است که بدون حساب و کتاب وارد کشور می شود، بنابراین کدام تولید قادر است با 27 الی 28 میلیارد دلار قاچاق مبارزه کند، بجنگد و سرپا بایستد.اگر از این 27 الی 28 میلیارد دلار 10 درصد شامل کفش یا پوشاک شود، تمام تولیدی های داخل کشور با مشکل مواجه می شوند.لذا باید این حجم قاچاق را جدی گرفت و نظارت بر کالاهای وارداتی چه از طریق مرزهای رسمی و چه مرزهای غیررسمی بدون ناظر باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در گفت و گویی که با خانه ملت دارد،اعلام کرد:مبارزه با قاچاق کالا نیازمند عزم جدی است. نزدیک به 600 اسکله و بندر فاقد نظارت در کشور وجود دارند که این به معنای ورود و خروج از این مبادی است و در همین اوضاع در گمرکات کشور بحث تغییر تعرفه ها و عدم شناسایی دقیق جنس و کالا وجود دارد که اینها مواردی بوده که باید به آن پرداخته شود.وی با بیان اینکه 28 میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور کم نیست که باید به آن جدی پرداخته شود،معتقد است: راهکارهایی در گزارش کمیسیون صنایع درباره کاهش قاچاق پیشنهاد شده که قرار است در قالب گزارشی در صحن علنی قرائت شود و افرادی که فکر می کنند که این عدد حجم واقعی قاچاق نیست اثبات کنند که میزان قاچاق این عدد نیست و باید جدی درباره آن فکر کرد.