انتشار:  شنبه 23 دی  ::  15:31

هشدار جبهه ترکمانی عراق به کمیسیون عالی انتخابات در کرکوک

سرویس عراق و اقلیم کردستان - رئیس جبهه ترکمانی عراق هشدار داد که اگر کمیسیون عالی انتخابات در استان کرکوک به درخواست های ترکمان ها در این استان  برای داشتن نماینده ای در این کمیسیون پاسخ ندهد، به اقداماتی علیه آن دست خواهد زد.

به گزارش کردپرس، ارشد صالحی در گفتگوبا پایگاه خبری « بغداد الیوم» با نامتعادل خواندن مواضع کمیسیون عالی انتخابات عراق در برابر نمایندگی ترکمان ها در استان کرکوک، گفت: این کمیسیون اگر به درخواست های ترکمان ها  در استان کرکوک برای داشتن نماینده ای دراین کمیسیون پاسخ ندهد، آن ها به اقداماتی علیه آن دست خواهند زد.

صالحی ضمن اشاره به اینکه زمام امور کمیسیون عالی انتخابات در استان کرکوک زمانی در دست عرب ها بود و اکنون 12 سال است که در دست کردها است، افزود: اکنون حتی یک نماینده ترکمانی در این کمیسیون وجود ندارد.

کد خبرنگار: 20103