انتشار:  پنج‌شنبه 6 تیر 1398  ::  09:07   

دادگاه آنکارا با فرمان حکومت مبنی بر کاهش اختیارات شهرداری ها مخالفت کرد

سرویس ترکیه – دادگاهی در آنکارا مقرراتی را که از سوی دولت وضع شده و به واسطۀ آن برخی از اختیارات شهرداری ها، به ویژه در آنکارا و استانبول به حکومت تفویض می شود، باطل و بلا اثر اعلام کرد.

به گزارش کردپرس، روز گذشته دادگاهی در آنکارا طی حکمی فرمان جدید حکومت ترکیه را که بر مبنای آن برخی از اختیارات شهرداری ها به وزارت محیط زیست و شهرسازی تفویض می شد، باطل اعلام کرد.

به گزارش روزنامۀ قرار، شعبۀ 10 دادگاه تجاری آنکارا اعلام کرد فرمان حکومت که اجازه خواهد داد وزارتخانۀ مذکور در همۀ پروژه های تحول شهری در مناطقی که ریاست جمهوری یا خود وزارتخانه تعیین می کنند دخالت کند، نقض قانون است. دادگاه افزوده است قانون به واسطۀ یک آیین نامه نسخ نمی شود.

پس از آن که حزب حاکم ترکیه شهرداری های کلانشهرهای عمدۀ ترکیه، از جمله استانبول و آنکارا را از دست داد، سیاست کاهش اختیارات شهرداری ها و تفویض آن به رئیس جمهور یا یکی از وزارتخانه ها را، به عنوان حربه ای برای کوتاه کردن دست اپوزیسیون از منابع مالی چشمگیری شهرداری ها در دستور کار قرار داد.

به گزارش احوال، فرمان حکومتی مذکور در ماده ای خاص مقرر کرده است تفویض اختیارات به گونه ای باشد که نصب و عزل هایی که منصور یاواش شهردار جدید آنکارا در شهرداری یا شرکت های وابسته به آن به عمل آورده یا می آورد، توسط حکومت باطل اعلام شوند.

یاواش کریم یلماز را به ریاست شرکت BELKO گماشته بود اما حکومت از تأیید این انتصاب خودداری کرد و موضوع به دادگاه کشیده شد. اینک پس از حکم دادگاه آنکارا، پرونده در دادگاه استیناف مطرح شده و منتظر صدور رأی نهایی است.

 

بیشتر بخوانید:

محدود کردن اختیارات شهرداری ها؛ استراتژی جدید حکومت ترکیه در مقابله با اپوزیسیون

روز بعد کردهای ترکیه / چنگیز آکتار

برچسب‌ها:
#ترکیه