سرویس کرمانشاه
آخرین خبرهای کرمانشاه
انتشار:  سه‌شنبه 25 تیر 1398  ::  11:35   

آقای استاندار شجاع باشید/ بنفشه رضایی

سرویس کرمانشاه- بي حاشيه مي روم سر اصل مطلب. روي سخنم باشماست. استاندار خوش فکر کرمانشاه! 

بهتر نيست برنامه هايي که پرداختن به آن از عهده شهرداري يک شهرستان کوچک هم برمي آيد را رها کنيد و به فکر مسائل مهمتر استان باشيد؟

آنان که با روياهاي بزرگي مانند به بار نشاندن پروژه کريدور گردشگري بيستون- تاق بستان آمدند، بي هيچ نقطه درخشاني در کارنامه شان رفتند؛ شما با روياي ساختن مجسمه شيرين و فرهاد در بيستون سرگرميد؟! ساختن مقبره براي سردار مشروطه يارمحمدخان را از مطالبات جدي کرمانشاهيان مي دانيد؟! نه اينکه اينها اقدامات ارزشمندي نباشند، اما فکر نمي کنيد وقتي هنوز بسياري مردم زلزله زده کانکس نشين هستند، مستاجران در کرمانشاه از چادرنشيني حرف مي زنند، جوانان اين ديار به اميد يافتن کار پير شده اند و خانواده هايشان دق مرگ!  مردم استان مطالبات جدي تري داشته باشند؟ اگر به دنبال اقدامات فرهنگي و توسعه گردشگري هستيد کاش تمرکزتان را بر روي همين جهاني شدن اورامانات بگذاريد که اگر به نتيجه برسد دعاي مردم نجيب اين ديار را براي عمري با خود خواهيد داشت. مي دانيد امروز بزرگترين آرزويم براي شهرم کرمانشاه چيست؟

اينکه شما به عنوان استاندار کرمانشاه مقتدرانه و شجاعانه، يکبار براي هميشه شکارگاه خسرو پرويز را از گزند پروژه نفرين شده قطار شهري در امان بداريد و اين روگذر زشت را به جاي گذرگاه قطار، به باغ راه و پل سبزي براي تفرج مردم غمزده اين شهر بدل کنيد. گذرگاهي که مي تواند محلي دائمي براي برگزاري نمايشگاه آثار هنري، اجراي نمايش، موسيقي و ... باشد. مي دانم کمي دور از تفکر اقتصادي است. راستش بيشتر از اين دلم مي خواهد اين پايه هاي سيماني از بن درآيند و شهر آزاد شود. باور کنيد اين آرزو را بارها  از همشهريانم شنيده ام. آرزوي ديگري هم دارم. قدردان مشاهير زنده  کرمانشاه هم باشيد.

 شجاعانه از  کيهان کلهر عذرخواهي  کنید!