سرویس کرمانشاه
آخرین خبرهای کرمانشاه
انتشار:  یک‌شنبه 15 بهمن  ::  10:29

نماینده کرمانشاه در گفت و گو با کردپرس مطرح کرد؛

شبکه حمل و نقل ریلی نیازمند حمایت دولت است

سرویس ایران-نماینده کرمانشاه اظهار کرد:ایجاد سیستم ریلی کشور بدون سرمایه گذاری هدفدار دولت امکان پذیر نیست.

سیدقاسم جاسمی در گفت و گو با کردپرس با اشاره به این موضوع که وضعیت فعلی بودجه شبکه حمل و نقل ریلی بهبود وضعیت این ناوگان بسیار سخت است،اظهار کرد: عدم تزریق منابع مورد نیاز برای توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به بی رغبتی مردم در استفاده از این ناوگان و افزایش تلفات جادهای می انجامد.
وی ادامه داد: در صورتی که دولت به ناوگان حمل و نقل ریلی توجه کند به طور حتم عواید بسیاری از لحاظ اقتصادی برای کشور حاصل خواهد شد.
وی افزود: جذب سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی بسیاری از محدودیت ها در این بخش را جبران می کند .ما امیدواریم بتوانیم در پیشنهادهای مربوط به بودجه در صحت علنی مجلس به مترقی شدن ناوگان حمل و نقل ریلی کشور کمک کنیم.
وی تصریح کرد:عدم رفع مشکلات موجود در شبکه حمل و نقل هوایی سالانه درآمد بسیاری را از کشور دور می کند از این رو برای کمک به وضع اقتصادی کشور باید ناوگان حمل و نقل توسعه یافته ای داشته باشیم.