سرویس اقلیم کردستان
آخرین خبرهای اقلیم کردستان
انتشار:  چهارشنبه 23 مرداد 1398  ::  19:43   

تشکیل اتاق بازرگانی مشترک اروپا و اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان-دفتر ویژه  اتاق بازرگانی مشترک اقلیم کردستان و اروپا به منظور آغاز فعالیت های اقتصادی مشترک دو طرف در کشور سویس گشوده شد.

به گزارش کردپرس، اتاق بازرگانی مشترک میان اروپا و اقلیم کردستان در پی توافقات پیشین دو طرف تشکیل شده و آغاز به کار کرد.

 طالب اوسی نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک اروپا و اقلیم در این مورد به سایت رسمی حزب دمکرات کردستان (پارتی) گفت که دفتر این اتاق بازرگانی پس از کسب مجوزهای قانونی لازم در کشور سویس گشوده شده است.

وی افزود که در آینده نزدیک دفتر اتاق بازرگانی مشترک در اقلیم نیز گشایش می یابد.

همچنین هدف از تشکیل این اتاق بازرگانی را آغاز فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک میان سرمایه گذاران و تجار اروپایی و اقلیم و کمک به پیشرفت اقتصادی هرچه بیشتر اقلیم کردستان اعلام کرد.

به گفته طالب اوسی خاطر نشان ساخت که این اتاق بازرگانی در چندین حوزه اقتصادی و عمرانی اقلیم به فعالیت و سرمایه گذاری خواهد پرداخت.