انتشار:  شنبه 26 مرداد 1398  ::  11:15   

عضو جوامع دموکراتیک‌ شمال سوریه در گفت‌وگو با کُردپرس؛

بدون تایید خودمدیریتی، منطقه امن بی معناست

سرویس سوریه-عایشه افندی گفت:طرح‌های توسعه‌طلبانه ترکیه را نمی‌پذیرم.

 

«عایشه افندی» در گفت‌وگو با کُردپرس با اشاره به ادعای مقامات ترک در خصوص منطقه امن،گفت:ترک‌ها ادعاهای زیادی دارند اما این‌ به منزله آن نیست که ما از آن ها بپذیریم.

وی افزود:اگر قرار است توافقی ایجاد شود بدون تایید ما ضمانتی ندارد.

وی ادامه داد:ترکیه به دنبال تجاوز و توسعه طلبی است و ما این را خوب می‌دانیم،لذا در بازی آن‌ها ن

گرفتار نمی‌شوم.

عضو جوامع دموکراتیک کُردستان سوریه خاطرنشان کرد:آنچه که مشخص است هدف ترکیه تغییر بافت جمعیتی شمال سوریه در راستای اهداف بلند مدت این کشور در منطقه است.

عایشه افندی تاکید کرد:ما این را به همپیمانان گفته‌ایم که به هیچ وجه طرح‌های توسعه‌طلبانه ترکیه را نمی‌پذیرم.