سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  دوشنبه 23 بهمن  ::  19:35

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان

هیچگونه کم کاری در راستای کمک به ایجاد و رونق اشتغال جوانان استان پذیرفتنی نیست

سرویس کردستان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: اشتغال، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری را اولویت نخست کاری برشمرد و گفت: خروجی این برنامه‌ها مبنای ارزیابی عملکرد ادارات تابعه خواهد بود.

به کردپرس، برهان صلواتی در جمع روسای ادارات تابعه شهرستان ها در سنندج، با بیان اینکه  دغدغه مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، وزیر کار، استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی همان دغدغه مردم در زمینه بیکاری و نبود اشتغال  است، گفت: هیچگونه کم کاری در راستای کمک به ایجاد و رونق اشتغال جوانان استان پذیرفتنی نیست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در ادامه با بیان اینکه تاکنون تنها 652 میلیارد تومان طرح اشتغالزایی به بانک های عامل ارسال شده است و عملکرد قابل قبولی نیست، افزود: این در حالی است که  1052 میلیارد تومان طرح در کمیته های فنی اشتغال شهرستان های استان بررسی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان سیاست های اشتغالزایی و فقرزدایی به ویژه ریشه کن کردن فقر مطلق را اولویت برنامه های حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد.