انتشار:  سه‌شنبه 23 بهمن 1397  ::  08:59

سرویس ایران

کلیات طرح سازمان نظام روزنامه‌نگاری تصویب شد

سرویس ایران-اعضای کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس، کلیات طرح سازمان نظام روزنامه‌نگاری را تصویب کردند.

احد آزادی خواه با اشاره به جلسه کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی گفت: حدود پنج سال است که دولت در تقدیم لایحه مطبوعات یا نظام رسانه تعلل کرده و علیرغم تاکیدات و تلاش‌های پی در پی کمیسیون فرهنگی، تا کنون چنین لایحه‌ای به دست مجلس نرسیده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: بر همین اساس طرحی تحت عنوان سازمان نظام روزنامه‌نگاری جمهوری اسلامی ایران آماده شد که کلیات آن پس از استماع آرای اعضای کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید.
اصرار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ارائه لایحه درخصوص نظام روزنامه‌نگاری
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: همانگونه که پزشکی، مهندسی و پرستاری دارای نظامنامه است و نظامات مستقل برای هر کدام از این حِرَف تعریف شده، باید برای روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات نیز یک نظام مستقل تحت عنوان نظام روزنامه‌نگاری تعریف و تشکیل شود تا با مقنن نمودن آن، حوزه نظارتی هم ساماندهی شود.
وی درخصوص نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره این طرح گفت: اگرچه وزارتخانه موافق اصل موضوع است ولی اصرار آنها بر ارائه لایحه است؛ در حالی که کمیسیون فرهنگی مجلس بیش از دو سال معطل ماند ولی دولت نتوانست لایحه را تقدیم کند.
آزادی‌خواه تشکیل سازمان نظام روزنامه‌نگاری را بر اساس حکم ماده 92 برنامه ششم توسعه عنوان و درباره بار مالی آن برای دولت، توضیح داد: منابع تامین بار مالی تشکیل سازمان نظام روزنامه‌نگاری در طرح پیش‌بینی خواهد شد.
به نقل از خانه ملت،عضو کمیته فرهنگ، هنر و رسانه کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان کرد: همانطور که در برنامه ششم توسعه دولت مکلف به تشکیل سازمان نظام روزنامه‌نگاری شده در این طرح نیز بر مبنای حکم قانون برنامه توسعه، دولت مکلف به انجام این کار خواهد شد.