انتشار:  شنبه 18 اسفند 1397  ::  08:55

سرویس ايلام

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام:

ادارات ایلام خارج از فضای رقابتی حق جذب نیروی انسانی ندارند

سرویس ایلام  - معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام ضمن اشاره به بلاتصدی بودن 27 درصد پست‌های سازمانی ادارات در استان، هشدار داد: ادارات ایلام خارج از فضای رقابتی حق جذب نیروی انسانی ندارند.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، امین دوست محمدی گفت: دولت در بحث ساماندهی به وضعیت نیروی انسانی نظام اداری با وجود بلاتصدی بودن 27 درصد پست های سازمانی در ادارات استان ایلام، با 1582 نفر نیروی قراردادی دارای شناسه کارمندی مازاد بر ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای قراردادی مازاد و بدون شناسه کارمندی، نیروی قراردادی از محل نظارت بر طرح های عمرانی روبروست که فشار طاقت فرسایی را بر اعتبارات این دست از ادارات وارد کرده است.

وی افزود: از طرفی برخی دستگاه های اجرایی ظرفیت لازم در تبصره ذیل ماده 32 را دارا می باشند و به خاطر حجم قابل توجه بازنشستگان، از نظر کمبود نیرو، تحت فشار هستند.

دوست محمدی اضافه کرد: به همین دلیل سازمان اداری و استخدامی و به تبع سازمان مدیریت و برنامه ریزی در استان، حسب شیوه نامه ابلاغی، تأکید دارد ادارات کمبود نیروی خود را علاوه بر سهمیه های استخدامی که از طریق آزمون تأمین می کنند، می بایست وضعیت موجود را با هماهنگی لازم با سازمان مدیریت، از طریق جابجایی نیروهای مازاد، ساماندهی کنند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام توضیح داد: دستگاه های اجرایی حق جذب هیچگونه نیروی انسانی قراردادی خارج از فضای رقابت را تا زمانی که نیروی مورد نظر آنها از طریق مازاد نیروی سایر ادارات قابل تأمین است، نخواهند داشت.

او در زمینه بهبود شرایط حقوق و مزایای نیروهای قراردادی نیز گفت: سازمان اداری و استخدامی بخشنامه هایی را چه از جهت دریافت فوق العاده ها و چه هم‌طرازی با نیروهای رسمی و پیمانی، در دست تدوین دارد که در آینده نزدیک، این مشکل نیز مرتفع خواهد شد.