انتشار:  پنج‌شنبه 29 فروردین 1398  ::  16:39

سرویس اقلیم کردستان

عضو رهبری حزب دمکرات:

جنبش تغییر خواستار تعیین معاونت دوم برای نخست‌وزیری اقلیم کردستان است

سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو رهبری حزب دمکرات کردستان(پارتی) اعلام کرد که جنبش تغییر(گوران) در مقابل خواست اتحادیه میهنی(یکیتی) برای افزودن پست معاونت دوم برای منصب ریاست اقلیم کردستان، خواستار تعیین معاونت دوم نخست وزیری و تصدی آن شده است.

به گزارش کردپرس، احمد کانی در گفتگو با رادیو صدای آمریکا، اعلام کرد پارتی با توجه به اینکه بیشترین کرسی های پارلمان کردستان یعنی 45 کرسی را در اختیار داشته و سهم و وزن انتخاباتی آن بیش از مناصبی است که آن ها را در دولت جدید اقلیم در اختیار می گیرد، اما در جهت رفع اختلافات و تشکیل دولت، انعطاف بسیاری در مقابل یکیتی و گوران نشان داده است.

حزب دمکرات به عنوان برنده اصلی انتخابات مناصب ریاست و نخست وزیری اقلیم را در اختیار گرفته و  پیشتر با گوران بر سر تصدی منصب معاونت ریاست اقلیم، توسط گوران به توافق رسید؛ اما یکیتی بر تصدی این منصب پافشاری و پیشنهاد کرد که یک پست معاونت دوم برای منصب ریاست اقلیم تعیین شود و یکیتی آن را در دست بگیرد که این پیشنهاد نیز مخالفت شدید گوران را در پی داشته است.

عضو رهبری حزب دمکرات افزود که به دلیل اختلافات میان یکیتی و گوران تشکیل دولت جدید اقلیم به تعویق افتاده و پارتی برای حل این معضل با پیشنهاد افزودن یک منصب معاونت برای رایست اقلیم موافقت کرده است، اما با این وجود مشکلات حل نشده و جنبش تغییر خواستار افزودن منصب معاونت دوم برای نخست وزیری اقلیم و تصدی آن از سوی این حزب؛ در مقابل تعیین یک منصب معاونت دیگر برای یکیتی در نهاد ریاست اقلیم شده است.

این در حالی است که پیشتر سخنگوی رسمی یکیتی با تأکید بر اینکه این حزب منصب معاونت نخست وزیری اقلیم را سهم خود می داند گفت که اتحادیه میهنی، با تعیین پست معاونت دوم برای این منصب و تصدی آن از سوی گوران مخالف می کند؛ اما احمد کانی اعلام کرد که پارتی برای تسریع در روند تشکیل دولت اقلیم، با این درخواست گوران نیز موافقت می کند.

این عضو رهبری پارتی تأکید کرد که مناصبی که در دولت جدید به یکیتی و گوران داده می شود از سهم انتخاباتی آنان بسیار بیشتر است و نباید بیش از این برای تصدی، مناصب بیشتر پارتی را تحت فشار قرار دهند و اگر بهانه جویی های این دو حزب نبود دولت جدید بسیار زودتر تشکیل می شد.

وی تعویق امضای توافق میان پارتی و یکیتی را به عدم حصول توافق با گوران برای تشکیل دولت از سوی این سه حزب  مرتبط دانست و گفت پارتی به تلاش های میانجی گرانه خود برای حصول تعادل میان این سه حزب ادامه می دهد.