انتشار:  دوشنبه 17 تیر 1398  ::  09:05

سرویس جهان

اندیشکده نشنال اینترست:

عدم تقابل با دمشق بهترین سیاست کُردهای سوریه بود

سرویس جهان- نشریه نشنال اینترست آمریکا عدم تقابل کردهای سوریه با دولت مرکزی را عامل موفقیت آنها در شمال این کشور و شکست داعش می داند.

 

به گزارش کردپرس، برخی گروه های اپوزیسیون سوریه همواره کردها را به تبانی متهم کرده اند زیرا به گفته آنها، کردها مانند گروه های شورشی سوریه وارد تقابل مستقیم با دولت مرکزی سوریه نشده اند. اما نشریه وابسته به اندیشکده نشنال اینترست آمریکا عدم تقابل کردها با دولت مرکزی را بهترین سیاست کردها دانسته است.

این نشریه با اشاره به این که نیروهای دولت سوریه از همان آغاز حملات شورشیان به مواضع دولتی، مناطق کردنشین سوریه را در شمال این کشور در اختیار کردها گذاشت و به جنگ گروههای شورشی در سایر نقاط سوریه رفت، نوشت: کردهای سوریه نیز بر خلاف اپوزیسیون سوریه همان راه دمشق را رفتند و با کنار گذاشتن تقابل مستقیم با دولت مرکزی، روی مبارزه با داعش در شمال و شمال شرق سوریه متمرکز شدند.

این نشریه تاکید کرده است که در واقع، عامل پیروزی کردها در جنگ با داعش و دستاوردهای کنونی آنها از جمله کنترل بیش از یک چهارم خاک سوریه، حاصل سیاست ورزی خردمندانه آنهاست.

این نشریه در ادامه نوشت، سیاست ورزی ماهرانه از جمله عدم تقابل مستقیم با دمشق و در پیش گرفتن استراتژی خوب به آنها کمک کرد روی مبارزه با داعش متمرکز شوند و به جای مقابله همزمان با نیروهای دولتی از یک طرف و نیروهای افراطی از سوی دیگر، روی کنترل هرچه بیشتر بر مناطق مهم سوریه تمرکز کنند و این سیاستی بود که اپوزیسیون سوریه از آن بی بهره بود.

کد خبرنگار: 40101