انتشار:  چهارشنبه 19 تیر 1398  ::  09:32

سرویس جهان

شاخص آزادی بیان:

روزنامه نگاران منتقد رفراندوم مجبور به ترک اقلیم کردستان شده اند

سرویس جهان- موسسه شاخص آزادی بیان گزارش داد روزنامه نگارانی که منتقد برگزاری رفراندوم استقلال در اقلیم کردستان بودند به دلیل فشار نهادهای حاکم مجبور به ترک اقلیم کردستان عراق شده اند.

 

به گزارش کردپرس، رهبران حکومت اقلیم کردستان عراق علیرغم مخالفت های داخلی و خارجی، در 25 سپتامبر 2017 اقدام به برگزاری رفراندوم استقلال در قلمرو اقلیم کردستان و نیز مناطق مورد مناقشه کردند. با این که بیش از 92 درصد از مردم در رفراندوم به استقلال رای دادند اما پیامدهای برگزاری آن که با مخالفت های کشورهای مختلف روبه رو شد اقلیم کردستان را با بحران روبه رو کرد.

شاخص آزادی بیان که به بررسی وضعیت آزادی بیان در مناطق مختلف جهان می پردازد در مصاحبه ای که با روزنامه نگاران اقلیم کردستان از جمله کمال چومانی روزنامه نگار منتقد حکومت اقلیم کردستان انجام داده، گزارش داد روزنامه نگاران منتقد برگزاری رفراندوم به دلیل فشار حاکمان اقلیم کردستان مجبور شده اند این منطقه را ترک کنند.

این نهاد تاکید کرده است که معمولا گفته می شود اقلیم کردستان عراق که نزدیک به غرب و از جمله ایالات متحده بوده و از نظر ثبات در خاورمیانه زبانزد است اما اقلیم کردستان جای امنی برای روزنامه نگاران نیست.

روزنامه نگارانی که با این نهاد مصاحبه کرده اند می گویند برگزار کندگان رفراندوم استقلال آنهایی را که منتقد برزگاری رفراندوم بوده و زمان آن را نامناسب دانسته اند خائن خطاب کرده و برخی از آنها را به مرگ تهدید کرده اند.

کمال چومانی یکی از روزنامه نگاران ساکن در اقلیم کردستان بوده که در مصاحبه با موسسه شاخص آزادی بیان گفته است به دلیل تهدیدهای مکرر نهادها و اشخاص مختلف علیه وی به دلیل انتقاداتش از زمان برگزاری رفراندوم، مجبور شده است از طریق سازمان روزنامه نگاران بدون مرز و نهادی در آلمان اقلیم کردستان را ترک کند.

کد خبرنگار: 40101