سرویس ایران
آخرین خبرهای ایران
انتشار:  دوشنبه 28 مرداد 1398  ::  15:39   

افزایش ٤ درصدی اجاره‌نشین‌ها در ایران/ حدود یک سوم از خانوارها مستاجر هستند

سرویس ایران- بر اساس نتایج نشریه تحلیل تبیینی شاخص‌های عمده جمعیتی نشان می‌دهد در سال ١٣٩٥ درصد اجاره‌نشینی خانوارها در کشور در حال افزایش است. بر این اساس ٣٠.٧ درصد از خانوارها در سال ١٣٩٥ اجاره نشین بوده‌اند که این درصد در مقایسه با سال ٩٠، به میزان ٤.١ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

 

به گزارش خبرگزاری کُردپرس، در سال ١٣٩٥، از تعداد ٢٣ میلیون و ٥٨٠ هزار ٢٢١ خانوار معمولي و گروهي ساكن در واحدهای مسكوني معمولي کشور، ٦٠.٥ درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان (زمين و بنا) بوده‌اند و ٣٠.٧ درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند. در سال ١٣٩٠ از تعداد ٢١ میلیون و ٤٩ هزار ٩٣٤ خانوار معمولي و گروهي ساكن در واحدهای مسكوني معمولي کشور، ٦٢.٧ درصد از خانوارها مالک عرصه و اعیان(زمين و بنا) بوده‌اند و٢٦.٦ درصد خانوارها اجاره‌نشین بوده‌اند.

نتایج نشریه تحلیل تبیینی شاخص‌های عمده جمعیتی نشان می‌دهد در سال ١٣٩٥ حدود یک سوم (٣٠.٧ درصد) از خانوارها در ایران مستاجر هستند.

همچنین بر اساس نتایج این نشریه میزان شهرنشینی در کشور از سال ١٣٩٠ تا سال ١٣٩٥، به میزان ٢,٦ درصد افزایش داشته است. میزان شهرنشینی در کشور از ٧١.٤ در سال ١٣٩٠ به 0.74 در سال ١٣٩٥ افزایش یافته است. این در حالی است که تعداد شهرهاي كشور از ١١٣٩ شهر در سال١٣٩٠ با افزایش ١٠٣ شهر به ١٢٤٢ شهر در سال ١٣٩٥ تغییر یافته است.

نتایج این نشریه همچنین نشان می‌دهد درصد افراد بالای ١٠ سال هرگز ازدواج نکرده کشور در حال کاهش است.  

در سال ١٣٩٥ از تعداد ٣٢ میلیون و ٨٥٩ هزار و ٣٧٧ نفر زنان بالای ١٠ سال کشور، ٢٦,٢ درصد در زمره افراد هرگز ازدواج نکرده قرار گرفته‌اند و این در حالی است که این عدد در سال ٩٠، در بین ٣١ میلیون و ٤٣٥ هزار و ٨١٨ نفر زنان بالای ١٠ سال کشور، ٣٠,٢ درصد بوده است.

این شاخص در خصوص مردان در سال ١٣٩٥، 34.4 درصد و در سال ١٣٩٠، ٣٨.٠ درصد بوده است.

تراکم جمعیت در کشور در حال افزایش است

بررسی شاخص تراکم جمعیت در سرشماری سال ١٣٩٥ نشان میدهد تراکم جمعیت در کل کشور برابر ٤٩ نفر در هر کیلومتر مربع می باشد که این عدد در سال ٩٠، برابر ٤٦ نفر در هر کیلومتر مربع بوده است.