سرویس سوریه
آخرین خبرهای سوریه
انتشار:  چهارشنبه 27 شهریور 1398  ::  16:47   

مسئول آموزش شمال سوریه در گفتگو با کُردپرس خبرداد؛

سال تحصیلی جدید در شمال سوریه با رنگ و بوی زبان مادری آغاز شد

سرویس سوریه-مسئول آموزش شمال سوریه گفت:در شمال سوریه هر قومیتی علاوه بر زیان عربی زیان مادری خود را هم فرا می گیرد.

به گزارش کُردپرس،امروز چهارمین روز از آغاز سال تحصیلی در دبستان‌های شمال و شرق سوریه است و نزدیک ۴۷۷۷ دبستان در این‌منطقه بازگشایی شده است.

به گفته سمیرا حاج محمد مسئول آموزش کانتون‌جزیره امسال هماهنگی زیادتری میان وزارت اموزش و دبستان‌ها برای بازگشایی و آغاز سال تحصیلی در شمال و شرق سوریه انجام‌شده و همه پیشبینی‌های لازم‌ برای کتب و وسایل مورد نیاز دانش‌آموزان فراهم شده است.

این مسئول کُرد به خبرگزاری کُردپرس گفت:در مدارس شمال سوریه هر بافت قومیتی دروس را به زبان خود و زبان عربی می‌خوانند و زبان‌های دیگر را به فراخور نیاز فرامی‌گیرند.