سرویس ایران
آخرین خبرهای ایران
انتشار:  جمعه 29 شهریور 1398  ::  12:23   

«عبدالله سهرابی»در گفت‌وگو با کُردپرس به ابعاد یک کاندیدای اصلح برای انتخابات پرداخت؛

نباید انتخابات تبدیل به دکان شود

سرویس ایران-عبدالله سهرابی اظهار کرد:هنوز با وجود تغییرات شگرف در دنیای ارتباطات، برخي از كانديداها با روش هاي قرون وسطايي و با توهين آشكار به فهم و شعور مردم خانه به خانه و دكان به دكان و مسجد به مسجد مي چرخند تا راي جمع كنند. 

 کُردپرس- باز موسم انتخابات نزدیک‌ است و از هماکنون گروه‌های مختلف قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند. دسته‌ای دغدغه‌شان مردم است و می‌خواهند برای اعتلای حوزه شهری و روستایی‌شان وارد عرصه شوند و دسته دیگر در غیاب احزاب مردمی و شناسنامه‌دار،انتخابات را محلی برای رفع حوائج خود می‌دانند و همواره منافع مردم و کشور را نادیده می‌گیرند و وکیل همه می‌شوند الا مردم.در آسیب‌شناسی موضوع انتخابات در ایران،برخی این سوء استفاده‌ها را ناشی از ضعف رقابت سیاسی و بی تاثیری احزاب می‌دانند و‌ برخی آن را محصول ضعف ساختار نظام انتخاباتی می‌بینند.اما مهندس عبدالله سهرابی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی معتقد است،باید جامعه سیاسی ما بازبینی دوباره‌ای در انتخاب شدن‌ها و انتخاب کردن‌ها بنماید.او می‌گوید: این که برخی صرفا در روز ٢٢ بهمن و روز قدس،براي تاييد صلاحيت در صف اول اين راه پيمايي ها عكس مي گيرند بدون ترديد شايستگي نمايندگي مردم را ندارند اينها نه تنها شايستگي نمايندگي مردم را ندارند بلكه فاقد شفافيت و صداقت لازم با حاكميت هستند،در نتيجه حضور چنين اشخاصي در مجلس هم به ضرر ملت هم به ضرر حاكميت.برای بحث مفصلی در خصوص انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی به سراغ این نماینده سابق و فعال سیاسی می‌رویم که در ادامه می‌آید:

کُرد پرس -ارزيابي شما از اهميت و ضرورت انتخابات و نقش آن در توسعه سياسي، فرهنگي، اقتصادي جامعه چيست؟

صرف نظر از ضعف ها و محدوديت هاي ناشي از اعمال نظارت‌ها و رد صلاحيت ها در ادوار انتخابات ايران،  ضرورت و اهميت انتخابات درطول تاريخ و در ميان همه ملت ها در جهان وقتي به وضوح نمايان مي گردد كه دريابيم آحاد ملت امكان و توان سياست گذاري و وضع قوانين  و نظارت برعملكرد دولت‌ها را ندارند در نتيجه از طريق صندوق هاي آرا و انتخاب نمايندگان خود اراده و قدرت خود را اعمال مي نمايند لذا انتخابات آزاد و واقعي نمود و مصداق عيني و عملي تعيين سرنوشت و اعمال قدرت و اراده هرملت يا جامعه و گروه  و تشكلي است كه از طريق آن ضمن انتخاب نمايندگان اصلح و واجد شرايط خود به آنان تفويض اختيار مي نمايند تا با سياست گذاري و نظارت بر عملكرد دولت‌ها منويات و منافع موكلان را تامين نمايند و يا در پروسه انتخابات با رفراندوم بطور مستقيم و بلاواسطه قانون اساسي و قوانين و برنامه هاي استراتژيك و سرنوشت ساز خود را در حوزه هاي داخلي و خارجي انتخاب مي نمايند.

با همين اشارات كوتاه پيداست در فقدان انتخابات با ديكتاتوري و بدون دخالت و راي و نظر مردم بر آنان اعمال قدرت مي گردد لذا تحقيقا يكي از شاخص ها و پيشنيازهاي نظام سياسي- اداري دمكراتيك و پيشرفته و توسعه يافته رجوع به آراي مردم و برگزاري انتخابات آزاد و سالم با حضور كانديداهاي اصلح و با مشاركت وسيع مردم است اين مهم در خصوص مجالس قانونگزاري و انتخاب نمايندگان پارلمان از اهميت و ضرورت بيشتري برخوردار است يك مجلس مستقل و قدرتمند بانمايندگاني توانمند و متخصص و متعهد محصول انتخاباتي آزاد و سالم و رقابتي با مشاركت وسيع مردم است.در اين صورت مجلس و نمايندگان با سياست گذاري در امور و روابط خارجي و داخلي  و وضع قوانين موردنياز و با نظارت دقيق و كامل بر حسن اجراي آن‌ها بستر رشد و توسعه سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه را فراهم مي نمايد.بنابراين انتخابات آزاد از يك سو زمينه مشاركت كانديداهاي اصلح متخصص و متعهد را فراهم مي سازد و از سوي ديگر موجب مشاركت أقشار و آحاد جامعه مي شود و در نتيجه منجر به  تحكيم وحدت و امنيت ملي مي گردد، و درارتباطي سيستماتيك با ارتباط و نظارت بر عملكرد ساير قوا و با برخورداري از حمايت و مشاركت مردمي زمينه هاي  رشد و توسعه همه جانبه را فراهم مي نمايد.

بديهي است اين مهم زماني محقق مي شود و در صورتي  انتخابات و نمايندگان ملت موجب رشد وتوسعه همه جانبه سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مي گردد كه در فرايندي دمكراتيك و با سازو كارهاي قانوني و در انتخابات آزاد و سالم و رقابتي هم كانديداهاي متخصص و متعهد حضور داشته باشند و هم مشاركت عمومي وسيع صورت بگيرد در غير اين صورت انچه عايد ملت مي گردد هزينه هاي هنگفت انتخابات و وكيل الدوله هاي رانت خوار خواهد بود كه متاسفانه به همين دليل  درادوار مختلف انتخابات غالبا فاقد نتايج مثبت و مطلوب بوده ايم.

كُردپرس- ارزيابي شما از كيفيت و نقاط قوت و ضعف انتخابات مجلس شوراي اسلامي چيست؟

بطور كلي خروجي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ادوار مختلف تحت تاثير مستقيم ٣ عامل اساسي مطلوب و موثر نبوده است:

١- فقدان احزاب قدرتمند و شناسنامه دار و بانفود كه با اهداف و استراتژي و برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت توان و امكان معرفي كانديداهاي برگزيده خود را داشته باشند در نتيجه در كلان شهرها بويژه در تهران دو جريان سياسي اصلاح طلب و اصول گرا هر كدام متشكل از ١٥ تا ١٨ حزب و تشكل سياسي بدون اهداف و برنامه مدون ليستي از كانديداهاي ناهمگون و ناهماهنگ از احزاب خرد و گروها و تشكلهاي ناشناخته را معرفي مي نمايند نتايج اين پروسه در بهترين حالت بعنوان نمونه ليست اميد است كه با پيروزي قاطع درانتخابات ٩٤ اصلاح طلبان جشن پيروزي به پا كردند هنوز مجلس آغاز و رسميت نيافته بود كه برخي از منتخبين كه خرشان از پل اصلاح طلبان گذشته بود اصولگرا شدند حالا وقتي نتايج كلان شهر ها وجريانات سياسي اينگونه است نتايج حوزه هاي شهرستاني مشخص است كانديداهايي كه همانگونه گفته شد بعضا با روشهاي قرون وسطايي و عرامفريبي و بهره برداري از رانت و ثروت و معاملات و... وارد مجلس مي شوند.

٢-فيلتر هاي مختلف و روشهاي سخت گيرانه در تاييد صلاحيت ها عملا مانع حضور كانديداهاي توانمند و اصلح مي گردد و ميدان در اختيار اشخاصي  قرار مي گيرد كه شاهد و ناظر عملكرد آن‌ها هستيم البته اين برداشت شامل آن دسته از نمايندگان خدوم و صادق كه متعهد و پايبند به وظايف وكالت مردم هستند نخواهد بود زيرا كه در زير سقف هرمي مجلس ٢٩٠ شخصيت حقيقي و حقوقي متفاوت وجود دارد.

٣- تحت تاثير شرايطي كه دربندهاي ١ و ٢ اشاره شد همواره جمع كثيري از راي دهندگان با صندوق هاي راي قهر مي كنند و لذا ميدان براي بهره برداري از قدرت و ثروت و روشهاي پوپوليستي در روستاها و حاشيه شهرها فراهم مي گردد.انتخابات دوره هفتم مجلس بخصوص در كُردستان از مصاديق بارز اين ادعاست.

کُردپرس-فصل انتخابات مجلس شوراي اسلامي است،از هم اكنون کاندیداها روش‌های متعدد و بعضا غير متعارفي  را برای تبلیعات برگزیده‌اند،نظر شما بعنوان كسي كه سابقه مديدي در عرصه سياست و انتخابات داريد، چیست؟

به واقعيت تلخي اشاره كرديد كه هنوز با وجود پيشرفت علم و تكنولوژي و تغييرات شگرف زمان در دنياي بدون مرز اطلاعات و با ارتقا شعور و سواد و اگاهي روز افزون مردم، برخي از كانديداها با روش هاي قرون وسطايي و با توهين اشكار به فهم و شعور مردم خانه به خانه و دكان به دكان و مسجد به مسجد مي چرخند گدايي راي مي كنند بعضا در تشكيلات خود كارشناس مجالس ختم را سازماندهي كرده اند با شرح وظائفي شامل :

تحقيق و جمع آوري اطلاعات فوت شدگان، ميزان اهميت مجالس در بعد تبليغاتي، زمان و مكان مراسم و برنامه ريزي براي حضور كانديدا البته به اتفاق چند نفراز اطرافياني كه قرار است با پيروزي ايشان رئيس و مدير كل شوند.

طبق برنامه كانديدا تلاش مي كند در كنار محراب و روحاني پيش نماز و روبروي  اجتماع بنشيند و بلافاصله با صداي رسا فاتحه را با دعاي مقدمه و موخره عربي كه قبلا حفظ نموده است قرائت مي كند.اين روش متروك و مردود علاوه به توهين به شعور مردم سواستفاده از صاحبان مجلس و بازماندگان عزادار است كه در شوك مرگ عزيز از دست رفته هستند.اي كاش برگزار كنندگان مراسم و حتي شركت كنندگان اجازه حضور و اين نمايش مضحك را نمي دادند.

در اينجا لازم مي دانم  از كانديداهايي كه بنا به ضرورت و بدون انگيزه سیاسي و صرفا بعنوان وظيفه ديني و عرفي و اخلاقي ويا وابستگي هاي نسبي و سببي شركت مي كنند عذر خواهي كنم صرفا منظورم آناني است كه با انگيزه سياسي و تبليغاتي وارد مي شوند.اين شيوه ناپسند اگر براي كساني كه بار نخست وارد عرصه انتخابات شده باشند و بخواهند از اين طريق خود را به جامعه معرفي كنند تا حدودي قابل تحمل باشد اما براي انان كه يك يا چند دور در عرصه انتخابات و بلكه سابقه نمايندگي مردم و حضور در مجلس را دارند غير قابل تحمل است.ترديدي نيست مردم فهيم بخصوص در كُردستان گول اينگونه اشخاص را نخواهند خورد و توقع دارند اولا انتخابات آزاد و رقابتي  ثانيا كانديداهاي اصلح با اهداف و برنامه جامع و مدون وارد شوند صد البته معرف نمايندگان ادوار نيز مهمتر از اهداف و برنامه كه تضميني براي اجراي آن‌ها وجود ندارد كارنامه و عملكرد انان است.

 كُردپرس- از اصلحیت نام بردید.يك كانديداي اصلح بايد چه شرايط و ويژگي‌هايي داشته باشد؟

مهمترين ويژگيهاي يك كانديداي اصلح و واجد شرايط عبارت است از:

١-تعهد به وظايف محوله از سوي موكلان نه وكيل الدوله بودن

٢- سواد و معلومات كافي و داراي توان كارشناسي در حوزه وظايف نمايندگي مردم  

٣- شجاعت و قاطعيت كامل در دفاع از حقوق مردم

٤- صداقت و شفافيت و امانت داري

٥- مدير و مدبر با قدرت بيان وروابط عمومي مطلوب 

٦-شناخت درد و رنج مردم 

و نيازها و امكانات و پتانسيل هاي منطقه 

٧- تفكر جامع و كلان 

٨-داراي مواضع شفاف سياسي و اتخاذ موضع درشرايط مورد نياز

به نظر مي رسد اين موارد كه مي تواند از مهمترين ويژگيهاي كانديداي مجلس باشد گوياست

اما بند ٨ و مواضع سياسي و اتخاذ موضع حسب نياز يكي از عمده ضعف هاي كانديداهاست

اصولا نمايندگي مردم در مجلس يك پست و سمت سياسي است نه كارگزار و كارچاخ كن و بنگاه‌دار.

كساني كه در مواقع نياز و ضرورت و هنگام بحران ها و حوادث و مشكلات مردم جرات و جسارت اتخاذ موضع و حتي اظهار نظر را ندارند اما در ٢٢ بهمن و روز قدس صرفا براي تاييد صلاحيت در صف اول اين راه پيمايي ها عكس مي گيرند بدون ترديد شايستگي نمايندگي مردم را ندارند اينها نه تنها شايستگي نمايندگي مردم را ندارند بلكه فاقد شفافيت و صداقت لازم با حاكميت هستند،در نتيجه حضور چنين اشخاصي در مجلس هم به ضرر ملت هم به ضرر حاكميت.

 گفت و گو از افشین غلامی