انتشار:  چهارشنبه 20 آذر 1398  ::  12:06   

خالد توکلی در گفت و گو با کُرد پرس

برنامه های اصولگرایان و اصلاح طلبان کارکردش را برای حل مشکل از دست داده است

سرویس کردستان- دکتر خالد توکلی تحلیگر نام آشنای سیاسی کُرد در گفت وگویی با کُرد پرس می گوید: با توجه به افزایش مشکلات و مشکل مقبولیتی که جریان های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا با آن مواجه اند، برنامه هایشان کارکرد خود را برای رفع مشکلات از دست داده و به همین دلیل این تقسیم بندی در کردستان به شدت کمرنگ شده است. 

 

خالد توکلی معتقد است: حضور اصلاح طلبان در کردستان در انتخابات پیش رو به علت عملکرد نامناسبی که این طیف در استان داشتند، بسیار کمرنگ است. جریان های اصولگرا و اصلاح طلب در کشور و کردستان چندان فعال نمانده و با مشکلاتی روبرو شدند که توانایی و قدرت حل آن را ندارند.

او می افزاید: مسائل و مشکلاتی که مردم دارند چه اقتصادی چه سیاسی و چه اجتماعی به حدی زیاد بوده که برنامه هایی که در گذشته هم اصلاح طلبان  و هم اصولگرایان مطرح می کردند توانایی حل این مشکلات را ندارد.

توکلی خاطرنشان می کند: بخشی از این مسائل به این بر می گردد که اصلاح طلبان از ساختار قدرت حذف شدند و بخشی هم به این مربوط است که برخی از نهادهای انتخابی مانند شورای شهر و روستا  و یا مجلس شورای اسلامی و حتی ریاست جمهوری نقش سیاسی خود را تا حد بسیاری از دست دادند و در میان مردم دچار بی اعتمادی شدند.

این تحلیلگر سیاسی یادآور می شود: به همین دلیل تقسیم بندی اصولگرایی و اصلاح طلبی چندان نمی تواند برای تحلیل وضعیت جامعه امروز کمک کند که بنده فکر نمی کنم این دو جریان بتوانند از عهده مسائل و مشکلات موجود در جامعه بر بیایند.

اصولگریان به فکر بعد از انتخابات هستند

او درباره وضعیت دو جریان سیاسی اصولگرایی و اصلاح طلبی در آینده معتقد است: اصولگرایان از این وضعیت به نوعی خوشحال هستند چرا که معتقدند در صورت پایین آمدن میزان مشارکت مردم، احتمال دارد که بتوانند کرسی های نهادهای انتخابی را به دست گیرند. برای این طیف مهم نیست که میزان مشارکت مردم چقدر است تنها این مسئله برایشان مهم است که نهادهای انتخابی را به دست آورند که ظاهرا برای آن برنامه ریزی هم کرده اند.

به گفته این استاد دانشگاه، اصولگرایان بر این باور هستند که پس از آنکه قدرت را به دست آوردند می توانند کارهایی انجام دهند که مشارکت را بالا ببرند و رای مردم را به نفع خود جذب کنند.

انفعال اصلاحطلبان

توکلی درباره اصلاح طلبان هم توضیح می دهد: اصلاح طلبان هم در این سوی ماجرا، دچار انفعال و ناتوانی شده که نه برنامه دارند و نه توانایی این را دارند که از این وضعیت خود را نجات دهند پیداست که این وضعیت ناامید کننده است و بنده هم به آن در آینده خوشبین نیستم.

وضعیت اصلاح طلبان در کردستان بدتر از سایر مناطق 

او به وضعیت دو جریان سیاسی اصولگرایان و اصلاح طلبان در کردستان هم گریزی می زند و می گوید: شرایط اصلاح طلبان در این استان به مراتب بدتر از سایر مناطق است. آنهایی که از سوی طیف اصلاح طلبان در کردستان به قدرت رسیدند نه تنها نتوانستند رضایت افکار عمومی را جذب کنند بلکه حتی دوستان اصلاح طلبشان را هم نتواستند راضی نگه دارند. در نتیجه بنده فکر می کنم که اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو حضور کمرنگی داشته باشند که البته این بیشتر به نفع شان است که به نام اصلاح طلبی و یا هر عنوان دیگر وارد انتخابات نشوند.

او تاکید می کند: اصلاح طلبان پیش از هر کاری باید خود را بازسازی کرده و نگاهی انتقادی نسبت به گذشته خود و عملکرد و برنامه های خود داشته باشند که بتوانند آینده بهتری داشته باشند.