سرویس ترکیه
آخرین خبرهای ترکیه
انتشار:  جمعه 22 آذر 1398  ::  17:12   

برنامه حزب جدید داود اوغلو برای کردها چیست؟

سرویس ترکیه - احمد داوود اوغلو در جلسه معارفه حزب آینده برنامه 143 صفحه ای حزب را ارائه کرده است که در این برنامه در خصوص مسئله کردها و مسائل در ارتباط با کردهای ترکیه مواردی وجود دارد.

به گزارش کردپرس، احمد داوود اوغلو، موسس حزب آینده در پی مراجعه به وزارت کشور ترکیه و ارائه درخواست رسمی خود برای ثبت حزب جدید خود در جلسه معارفه حزب آینده برنامه 143 صفحه ای حزب را ارائه کرده است که در این برنامه در خصوص مسئله کردها و مسائل در ارتباط با کردهای ترکیه نیز مواردی وجود دارد که به بیان آن می پردازیم.

  1. مسئله کردها:

 مسئله کردها در کشور ترکیه اساساً از نواقض حقوق دموکراتیک در کشور و سوء استفاده از این نواقض و کمبودها نشأت گرفته است. فاکتور به وجود آوردنده مسئله کردها موجودیت شهروندان کرد نیست. مسئله از فعالیت تروریستی برخی جناج های تجزیه طلبی به وجود آمده است که از ترس تحولات یک صد سال اخیر در ذهنیت دولت ها، محدود سازی های صورت گرفته به خاطر این ترس ها و سوء استفاده برخی جناح های جدایی طلب از این محدودیت ها نشأت پیدا می کند. بنابراین راه حل مسئله ممانعت از هر گونه تبعیض هویتی و ایجاد ذهنیت شهروند برابر و با عزت نفس در میان مردمان کرد بر اساس اندیشه شهروندی دموکراتیک برای کردهای ترکیه است. چنین رفتاری تمام اقداماتی که برای مشروعیت سازی فعالیت های تروریستی صورت می گیرد را نیز با شکست روبه رو خواهد کرد.

  1. نوشتن قانون اساسی از صفر

قانون اساسی موجود ترکیه همان قانون اساسی 1982 است که تغییرات زیادی را به خود دیده است. علی رغم تمام اقدامات برای تغییر آن، قانون اساسی مان نتوانسته است به یک قانون اساسی آزاد گرایانه و تکثرگرایانه دست پیدا کند. حزبمان بر این اعتقاد است که قانون اساسی درخور ملت ترکیه با حضور بالاترین حد نماینده جناح های مختلف جامعه از صفر بار دیگر نوشته شود. ایجاد یک قانون اساسی که نشانه های دوران کودتا از آن پاک شده و تمام ملت ترکیه را با تمام تفاوت هایی که دارند بدون هیچ ترس و تابویی و بدون هیچ بهانه ای در بر گرفته و روند عادی سازی در جامعه را ایجاد کرده و عزت نفس انسان، حقوق اساسی و آزادی هایش را تحت ضمانت گرفته باشد، به یک نیاز ضروری در جامعه تبدیل شده است.

  1. اصلاحات در دو سرفصل اصلی

در کشور در دو سرفصل اصلی به اصلاحات نیاز است. اول) قانون اساسی جمهوری ترکیه به عنوان توافقنامه اجتماعی، که در برگیرنده تمام مسائل کشور خواهد بود. قانون اساسی که برای رسیدن به اهداف دموکراتیک، رعایت حقوق بشر و حقوق اساسی از ابتدا نوشته شود دوم) ایجاد شرایط برای رعایت کامل قوانین.

  1. مبارزه با ترور

مبارزه قوی ترکیه با تروریسم هم در داخل کشور و هم در عرصه بین المللی یک اجبار است. با در نظر گرفتن این موضوع ما با توجه به تجربه های تلخمان و اندوخته های تاریخی مان ترور را به عنوان موضوعی در دست خواهیم گرفت که آن را از اولویت روزمرگی خارج کرده و این مقوله را از لیست مسائل اساسی کشورمان بیرون بیاوریم. در همین چارچوب اصطلاح ترور و مبارزه با ترور بایستی از یک تله که انرژی ترکیه را تمام کرده، به همبستگی اجتماعی مان آسیب وارد کرده و انعطاف پذیری سیاست خارجی را تحت تاثیر قرار می دهد، خارج شود.

  1. رد هر گونه تحمیل ایدئولوژی در آموزش

آموزش با کیفیت، مهمترین وسیله برای ایجاد رفاه فردی و اجتماعی است. از همین رو، اساسی ترین اصلمان در خصوص آموزش ایجاد شرایط آموزش با کیفیت برای تمام فرزندانمان است. برای یک آموزش با کیفیت تحمیل هر گونه ایدئولوژی رسمی و غیر رسمی را به دانش آموزان رد می کنیم. فرزندانمان آن اندازه با ارزش هستند که نمی توانیم آنان را به پوشش های دیوانه ایدئولوژی ها متصل کنیم. تمام ترس ها و تابوها در برابر آزادی اندیشه فروپاشیده خواهد شد. مدارس به مکان های تبدیل خواهد شد که انتقادات و تفکرات خود را بتوانند به راحتی به زبان آورند. سیستم آموزشی را تاسیس خواهیم کرد که دموکرات، تکثرگرایانه و غنی از گوناگونی ها باشد.

 

کد خبرنگار: 30102

برچسب‌ها:
#روسیه
#ترکیه
#کردها