انتشار:  سه‌شنبه 24 دی 1398  ::  12:55   

حق مناطق جنگی بازنشستگان و فرصت طلبی برخی نمایندگان/سیدوحید حسینی

سرویس کرمانشاه ـ سیدوحید حسینی فعال فرهنگی و پیشکسوت رسانه در یادداشتی از سواستفاده و فرصت طلبگی برخی نمایندگان استان کرمانشاه از تربیون مجلس برای امور تبلیغاتی سخن گفت.

اگر چه رخدادهای تلخ دیماه 98 تا کنون کام ملت ایران را به حد وفور تلخ نموده و فضایی از غم و اندوه بر کشور سایه افکنده و خنده  ازلبان مردم با شرف و وجدان مدار محو شده است اما در این آشفته بازار تلخی و تلخ کامی خبر تصویب استفساریه حق مناطق جنگی بازنشستگان تبسمی هر چند خشک و بی روح را بر لبان بخشی از جامعه که بازنشستگان شاکله آن را تشکیل می دهند نشسته است که امیدواریم فوریت این استفساریه که فی الواقع حق مسلم بازنشستگان است به تصویب نهایی نمایندگان مجلس برسد تا این روزهای آخر را مجلس نشینان خاطر ه ای خوب از خود به یادگار گذارند

اما در این میان و جنجال تبلیغاتی این استفساریه برخی نمایندگان با جنجال و‌ هیاهو‌ سعی در مصادره به مطلوب کردن این مصوبه داشته تا با فرصت طلبی شاید از این پروپاگاندای تبلغاتی در اسفند ماه رای بازنشستگان را به نام خود سند بزنند غافل از آنکه بازنشستگان به خوبی می دانند که اساس و استارت شروع این مطالبه به حق از حانب کمپین چند هزار نفری بازنشستگان و کانون های آنها زده شد و مصری به عنوان نائب رییس مجلس و نماینده مردم کرمانشاه پیگیر شد تا به تصویب دو فوریت آن انجامید اگر چه کار مصری و نمایندگان مجلس انجام وظیفه واقعی آنها بوده است و منتی بر سر هیچکس نداشته و ندارند.