سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  پنج‌شنبه 24 بهمن 1398  ::  12:34   

جولان پول های کثیف و ضرورت هوشیاری افکار عمومی

سرویس کردستان- از سپیده دم پنجشنبه ، 24 بهمن  98 تبلیغات انتخاباتی مجلس یازدهم شروع  شده است، راه یافتن به مجلس به هرشیوه ای جزء آرمان های برخی از کاندیداها می باشد و برای رسیدن به این هدف از تمامی داشته ها و نداشته هایشان هزینه خواهند کرد.

با نگاهی اجمالی به وضعیت کاندیداها و ازدحام محیط پیرامونی بعضی از آنان می توان هدف از کاندیداتوری و شخصیت انتخاباتی آنان را تشخیص داد.  ریخت و پاش های بی حد و حصر؛  بی اخلاقی های انتخاباتی و وعده های بی سرانجام اغفال کننده  و ... فضای انتخاباتی را در مداری ناصحیح قرار داده است. اگر چه دستگاه های ذیربط  مدعی رصد رفتارهای انتخاباتی کاندیداها می باشند ولی تاکنون با هیچ یک از متخلفین انتخاباتی برخوردی متنبهانه صورت نگرفته و بعید به نظرمی رسد که برخوردی هم صورت بگیرد. همین تسامح با متخلفین است که عامل اصلی گسترش بی اخلاقی انتخاباتی و نهایتا راه یابی نمایندگان ناکارآمد به مجلس گردیده است. مجلسی که می بایست عصاره ملت باشد با این بدعهدی ها و بدرفتاری ها خود چالش آفرین جامعه گردیده است. وقتی که قبح خرید و فروش رای ریخته شود، وقتی که برای نمایندگان حاشیه ازمتن مهم تر گردد، وقتی که نمایندگان؛ تبدیل به مغازه داران سیاسی می شوند، وقتی که دروغ و تهمت و افترا به بالاترین ترفندهای ستادهای انتخاباتی برخی کاندیداهای نمایندگی برای جذب رای تبدیل می شود، انتظاری بهتر از این نمی توان داشت.

وقتی که حرفه نمایندگی قبیله آنان را برجامعه حاکم می کند، وقتی که برخی نمایندگان از بس به داد وستد می پردازند که به  «دو دانگه» مشهور می گردند، وقتی که تغییر مدیران، جایگزین برنامه محوری و  اولویت های  جامعه  می گردد، وقتی که جذابیت درآمدی نمایندگی بحدی است که برخی حاضرند  برای تکرار آن به هر دریوزگی تن بدهد، فضا برای جولان پول های کثیف هم باز می شود.

وقتی که نماینده ای سالوس گونه با احساسات جوانان بازی کرده و کمبودها و ناکارآمدی های خود را درپشت شعارهای قومی پنهان می کند، وقتی که نماینده ای همه مطالبات مردم را با یک وصلت طلاق می دهد، وقتی که نماینده ای شرافت نمایندگی خود را به کمترین بهائی حراج می کند، وقتی که دروغگویی برای نماینده ای به روا نترازهر روانی تبدیل می گردد، وقتی که نماینده ای برای ردصلاحیت رقیبش اخلاق و وجدان را سلاخی می کند، وقتی که نماینده ای تا دیروزملاقات با رئیس اداره محل خود را یک موهبت می دانست و اینک در جایگاه نمایندگی در سطح وزیر قرار گرفته است، طبیعی است که برای رسیدن به آن دست به هر  بی اخلاقی بزند و  بدیهی است که برای رسیدن به آن چاپلوسی و دروغگویی را جزء هویت خود قرار دهد. بنابراین نمی توان او را از استفاده پول های کثیف برحذر داشت. اما در این میان می توان روی آگاهی افکار عمومی حساب کرد. آنچه می تواند به این رفتارهای سیاسی مخرب برخی از نمایندگان پایان دهد، اگاهی رساندن به افکار عمومی و تبیین شاخص های مهم یک نماینده مجلس است. امید که در انتخابات پیش رو مردم با گزینش صحیح آب پاکی را روی دست جولان دهندگان با پول های کثیف بریزند.