سرویس اقلیم کردستان
آخرین خبرهای اقلیم کردستان
انتشار:  شنبه 9 فروردین 1399  ::  21:13   

زیان کرونا به وضعیت اقتصادی 73 درصد مردم اقلیم کردستان

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سازمان آمار اقلیم کردستان اعلام کرد که بحران کرونا و تعطیلی مشاغل موجب زیان و خسارت به وضعیت اقتصادی 73.3 درصد از مردم اقلیم شده است.

به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خلک، سازمان آمار اقلیم کردستان، تحت نظارت وزارت برنامه و بودجه اقلیم، اقدام به برگزاری یک نظر سنجی تحقیقی در مورد میزان آسیب و  خسارات بحران کرونا بر وضعیت اقتصادی شهروندان اقلیم کرده است.

بر اساس نتایج این نظر سنجی آنلاین،  که 49 هزار نفر از شهروندان اقلیم کردستان در آن شرکت کرده اند، بحران کرونا و مقررات منع تردد و قرنطینه که موجب تعطیلی اکثر مشاغل شده به وضعیت اقتصادی 73.3 درصد شهروندان اقلیم آسیب زده و موجب خسارت مالی برای آنان شده است.

همچنین 44.7 درصد از شرکت کنندگان اعلام کرده اند که به دلیل قرنطینه مشاغل خود را از دست داده و بیکار شده اند و 23.7 درصد در این شرایط دچار بیماری و  مشکلات سلامتی و 25.9 درصد دچار مشکلات اجتماعی و 25.1 درصد نیز دچار مشکلات تحصیلی و آموزشی شده اند.

این در حالی است که با آغاز ابتلا به ویروس کرونا در اقلیم کردستان دولت به تعطیلی تمامی ادارات، مراکز آ،وزشی، اماکن عمومی و تفریحی کرده و  با تعطیلی بازارها و اعمال قوانین قرنطینه تردد شهروندان و فعالیت و تجمع آنان به صورت کامل ممنوع شده است، با این حال آمار ابتلا به ویروس کرونا در حال افزایش است و تاکنون به 121 نفر رسیده که 51 تن از آنان بهبود یافته و دو مورد نیز فوت کرده اند.