سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  چهارشنبه 7 خرداد 1399  ::  00:17   

در شرکت سهامی اداره کل بهزیستی کردستان چه می گذرد

ظرفیت سازمان بهزیستی استان کردستان به عنوان نهادی خدماتی و نیمه دولتی در اختیار جریانی خاص با مدیریت فردی خاص قرار گرفته است و این نهاد حمایتی مهم در کردستان تبدیل به یک شرکت سهامی شده است.

 توسعه بعضی بخش های خدماتی در این سازمان  با هدف بهبود ساختار خدماتی زمینه  را برای بکارگیری انصاب وانصار برخی مدیران انتخابی و انتصابی با رشته های غیر مرتبط فراهم نموده است. درحالی که هزاران جوان تحصیلکرده مرتبط در حوزه های مورد نیاز از فرط بیکاری دچار افسردگی شده اند، متاسفانه مدیریت این سازمان بخاطر حفظ بقا خود، تمامی این ظرفیت ها را تقدیم مراکز و افراد متنفذ نموده است.

 از بکار گیری همسر مدیرکل تا منصوبین برخی نمایندگان و مدیران سابق مراکز آموزشی ،همگی به عنوان سهامدان این سازمان خیریه حضوری گسترده دارند در حالی که اولویت اشتغال در این سازمان با منصوبین وخانواده های تحت پوشش این سازمان با رعایت ارتباط تخصص با جایگاه مربوطه می باشد. علیرغم اینکه این رسانه بارها عملکرد این سازمان را به نقد کشیده ولی متاسفانه همچنان این سازمان که دارای مسئولیتی حساس است توسط مدیریتی کلنگی و ناکارآمد و مدیریت شده اداره می گردد ضروری است لیست افراد بکارگیری شده موجود با توصیه کنندگانش  بررسی شود آنگاه قضاوت شود.

(خبرگزاری کُرد پرس آمادگی خود را برای انتشار این لیست اعلام می کند.)