انتشار:  سه‌شنبه 13 خرداد 1399  ::  11:48   

خالد توکلی در گفت و گو با کُرد پرس؛

مدیران اجرایی کردستان توانایی مدیریت بحران را ندارند

سرویس کردستان-  خالد توکلی جامعه شناس گفت: با وقوع هر بحرانی استان کردستان متاثر می شود و بیش از سایر مناطق آسیب می بیند چرا که مدیران اجرایی استان توانایی مدیریت بحران را ندارند.

دکتر خالد توکلی در گفت و گو با خبرنگار کُردپرس، با یادآوری بالا بودن شاخص فلاکت استان کردستان، به پیامدهای آن  اشاره کرد و گفت:  بالا بودن نرخ فلاکت در جامعه ای به این معنی است که آمار بیکاری، تورم و ... هم بالا است که این مساله منجر به ایجاد مشکلات اقتصادی می شود.

او با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی هم خود تبعات دیگری به دنبال دارد، افزود: این مسئله شاخص توسعه یافتگی را به طور کلی زیر سوال می برد زمانی که جامعه ای هم توسعه نیافته باشد، فقر و انتظارات آن بالا است و مردم آن جامعه خود را با شهرها و یا کشورهای دیگر مقایسه کند که این باعث افزایش اعتراضات، جرایم اجتماعی و مهاجرت های بی هدف می شود؛ مهاجرت هایی که هدفی مشخص و افقی روشن برای آن وجود ندارد و در نهایت  تضاد و شکاف های اجتماعی گسترش پیدا می کند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با شیوع کرونا که مشکلاتی اقتصادی ایجاد کرده و تورم و بیکاری را افزایش داده است شاخص فلاکت در سطح استان کردستان قطعا بیشتر از قبل می شود.

او با یادآوری این نکته که با بروز مشکلات اقتصادی، ضربه اصلی به مناطق محروم وارد می شود، گفت: با توجه به اینکه کردستان استانی است که به صورت پایه ای و بنیادی محروم است با وقوع هر بحرانی آسیب می بیند و پیامدهای منفی بسیاری برای آن به دنبال دارد اما مسئله اصلی به سوء مدیریت بر می گردد که مدیران اجرایی این استان توانایی مدیریت بحران را ندارند.

آقای توکلی افزود: همچنین یکی دیگر از دلایل این مسائل نبود سرمایه گذاری در استان است؛ زمانی که با کسری بودجه مواجه می شویم دولت در مناطقی که لابی های قدرت در آن فعال هستند نمی تواند بودجه های عمرانی را کاهش دهد بنابراین این بودجه ها در مناطق محروم که دسترسی به این لابی های قدرت ندارند، کم می شود و سرمایه گذاری کاهش می یابد. در نتیجه شاخص های توسعه نیافتگی بیشتر و پررنگ تر می شود و موجب افزایش شاخص فلاکت می شود.

او همچنین بستن مرزها را هم در افزایش بیکاری و شاخص فلاکت موثر دانست و گفت: مرزها با شیوع کرونا بسته شد که با توجه به اینکه درآمد مردم این منطقه به این مبادلات مرزی بستگی دارد و برنامه ای برای ساماندهی این وضعیت وجود نداشته است، این وضعیت تاثیراتی بسیار زیادی در افزایش شاخص فلاکت می تواند به دنبال داشته باشد.

گفت و گو: زیبا هوشمند