انتشار:  سه‌شنبه 10 تیر 1399  ::  18:16   

کمپین روستای بدون کرونا در کردستان راه اندازی شد

سرویس کردستان- مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی وعشایر کردستان از راه اندازی کمپین روستای بدون کرونا در کردستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری کُردپرس، جبار احمد پور گفت: برای حمایت از بیمه شدگان روستایی کمپین روستای بدون کرونا راه اندازی شده است.
احمدپور افزود: کانال ارتباطی ویژه‌ای برای اعضا صندوق پیش بینی شده است که اعضا این صندوق می‌توانند عدد ۵ را به ۳۰۰۰۲۷ ازسال کنند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی و عشایر استان افزود: اعضایی که از بیمه کشاورزی حقوق دریافت می‌کنند در اولولیت تسهیلات کم بهره قرار گرفته و به بیمه شده‌ها بسته‌های حمایتی نقدی وغیر نقدی در نظر گرفته شده است.