انتشار:  چهارشنبه 11 تیر 1399  ::  09:50   

جنگ نابرابر آتش مهیب با محیط بانان و یگان حفاظت محیط زیست

سرویس کرمانشاه-  "جدال محیط بانان و یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با آتش تن به تن شده است . با هر حمله به جان آتش او پیش تر می تازد . محیط بانان شجاع یک گام پیش می روند و آتش ده گام حمله ور تر می شود" .

خبرگزاری کردپرس:  از روز پنج شنبه گذشته آتشی مهیب به جان منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل در پاوه افتاده است .آتشی که سالیان سال است هر سال به شکلی نمایان می شود. یکبار خطاها و غفلت های انسانی و یکبار ... آتش را در دل این منطقه پوشیده از علف و جنگل روشن می کند. راههای سخت و صعب العبور و شیب ۷۰ درصد در نواحی که فقط کل های وحشی توان ایستادن روی آن را دارد. جاهایی که پای انسان هرگز نمی تواند به آنجا برسد، باید باشید و ببینید حتی پیاده روی ساده در شرایط ‌کاملا نرمال، نفس را از آدمی می گیرید. لطفا قبل از قلم به دست گرفتن بیاید و ساعتی در منطقه باشید تا بدانید حفاظت از یک منطقه امنیتی مهم  با اینهمه موانع کار هرکسی نیست. اینجا اورامانات است کوه های سر به فلک کشیده و سخت و پر از شیب تند.

جدال محیط بانان و یگان حفاظت محیط زیست  استان با آتش تن به تن شده است . با هر حمله به جان آتش او پیش تر میتازد . محیط بانان شجاع یک گام پیش میروند و آتش ده گام حمله ور تر میشود . چون پوشش مرتعی و علفی مثل انبار باروت است.  خصوصیت علفهای خشک این است براحتی پیش میروند و میسوزند . تنها جای خوشحالی اینجاست کم ترین خسارت به درختان وارد شده است . پوشش علفی مجددا با هر باران احیا می شود اما در زمان آتش سوزی مثل بنزین سوزانده است . محیط بانان کم نمی آورند سال هاست در کمال تواضع و خشوع بدور از هر سلفی گرفتن می جنگند. با آتش و متخلفین .اما با تدبیر جلو میروند . هنوز جدال با آتش ادامه دارد آنها از تمام شهرهای استان بسیج شده اند و هنوز در منطقه هستند . بزودی آتش خاموش میشود و باران باز خواهد بارید و علف ها سبز می شوند اما تنها محیط بانان می مانند و مردم همیشه در صحنه . به یاد شهدای محیط زیست و تمامی کسانی که به دل آتش زدند .