سرویس ایران
آخرین خبرهای ایران
انتشار:  پنج‌شنبه 19 تیر 1399  ::  18:42   

آیا در مجلس یک «تاجگردون» وجود دارد؟/ محمد هادیفر

سرویس ایران- طبق اسناد و مدارکی که نمایندگان مجلس یازدهم به دست آوردند اعتبار نامه آقای تاجگردون نماینده مردم گچساران مورد تایید قرار نگرفت و لذا از همراهی با مجلس یازدهم بازماند. تقریر حاضر بنا ندارد تاجگردون مصداقی را تبرئه و یا رد کنندگان اعتبارنامه ایشان را مزمت و یا نکوهش کند مسلما مواردی غیرقابل دفاع در پرونده ایشان بوده که جای هرگونه دفاع را باقی نمی گذارد.

اگرچه خود او هم   تلویحا با اشاره به اینکه؛ «شاید من شیشه کثیف باشم....»  شائبه وجود برخی موارد را در مورد خودش قوت بخشیده ضمن اینکه بکارگیری اقوام و بستگانش در ادارات طبق اسناد موجود غیر قابل انکار است.  به هرحال با همه حواشی  این پرونده با رای نمایندگان بسته شد.

اما با نگاهی به پرونده بعضی از نمایندگان فعلی  مشاهده می شود که وضعی بهتر از تاجگردون ندارند. استفاده از واژه دکتر بدون اینکه حتی به این مقطع ورود کرده باشند به وفور در تبلیغات انتخابات مشاهده شد  و موجب اضلال و گمراهی مردم شده است و یا بعضی مدارک تحصیلی فاقد اعتبار در وزارت علوم  که مع الاسف از فیلترهای قانونی با ترفندهایی عبور کرده و فعلا در صحن مجلس مشق دیگران را خط می زند و یا بعضا در دوران نمایندگی همزمان مقطع دکترا را در دوره های قبل گذرانده اند که این خلاف نص صریح آیین نامه و شروط تحصیل در دوره دکترا می باشد.

 لازمه اخذ مدرک دکتری، ارایه مقالات علمی و پژوهشی است که بعضا فاقد حتی  یک مقاله علمی و پژوهشی هستند و یا بکار گیری بستگان و اقربا به وفور در بین نمایندگان دوره های حال و قبل وجود داشته و دارد.

حتی بعضا هنوز نرسیده‌اند شهرها را درقبضه خود در آورده اند و مدیران متملق و مسئولیت دوست نیز باهرتغییری بشرط بقاء خودشان کنار می آیند. از همه مهمتر پول های کثیفی که آراء کثیف را بدنبال داشت کم نمی باشد برخی از این موارد از مصادیقی است  که تاجگردون را از همراهی مجلس محروم کرد در حالی که کسانی یافت می شوند که چه بسا پرونده های سنگین تر از تاجگردن دارند اما در کمال آرامش کرسی مجلس را اشغال کرده اند. انتظار می رود دستمال‌های پاک به سراغ برخی شیشه های کثیف پنهان شده در پشت برخی شعارها رفته و این تاج بی اعتباری را در مجلس بگردانند  تا شاهد بازماندن  تاج های بی اعتباری دیگر باشیم.