سرویس ترکیه
آخرین خبرهای ترکیه
انتشار:  شنبه 11 مرداد 1399  ::  17:38   

بر اساس نتایج یک نظرسنجی؛

اردوغان در سراشیبی / ایاصوفیه به داد اردوغان نرسید

سرویس ترکیه – بر اساس جدیدترین نظرسنجی ها میزان حمایت رأی دهندگان از اردوغان یک روند کاهشی را تجربه می کند.

به گزارش کردپرس، جدیدترین نظرسنجی مرکز سنجش افکار عمومی (AKAM) نشان داده است که میزان حمایت از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه رو به کاهش است و تصمیم جنجالی وی مبنی بر بازگشایی مسجد ایاصوفیه به روی نمازگزاران و تغییر کاربری آن از موزه به مسجد تأثیر چندانی بر نگرش رأی دهندگان و افزایش آرای اردوغان نداشته است.

بر اساس گزارش روزنامۀ جمهوریت از این نظرسنجی، 48.6 درصد از شرکت کنندگان گفته اند به اردوغان رأی نمی دهند و در مقابل 38.9 درصد گفته اند در انتخابات ریاست جمهوری به وی رأی خواهند داد.

نظرسنجی شرکت AKAM در اواخر ماه می به نتایجی اندکی متفاوت رسیده بود. در آن نظرسنجی 46.9 پاسخ گویان به پرسش های نظرسنجی گفته بودند به اردوغان رأی نمی دهند و 39.2 درصد گفته بودند به وی رأی می دهند.

بنابراین، چنان که مشاهده می شود در فاصلۀ این دو نظرسنجی 1.7 درصد به کسانی که به اردوغان رأی نمی دهند افزوده شده و 0.3 درصد از رأی دهندگان وی کاسته شده است.

در همین حال، 99.7 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی AKAM گفته اند، تصمیم اردوغان دربارۀ مسجد تاریخی ایاصوفیه تأثیری بر رأی آنها نداشته است.

علاوه بر این، در سؤال دیگری دربارۀ میزان موفقیت اردوغان به عنوان رئیس جمهور، 40.2 درصد پاسخ گویان معتقد بوده اند وی رئیس جمهوری موفقی نبوده و تنها 28.9 درصد وی را در سمت خود موفق ارزیابی کرده اند.