انتشار:  دوشنبه 13 مرداد 1399  ::  13:42   

سرانجام تلخ و قابل پیش بینی شورای شهر مهاباد/ صلاح الدین خدیو

سرویس آذربایجان غربی- فعال مدنی، صلاح الدین خدیو در یادداشتی کوتاه از هشدارهای رسای جامعه مدنی مهاباد در خصوص انتخاب شهردار می گوید که شوربختانه ناشنیده ماند. او می نویسد: فساد تحمل نمی شود و نامزدها و اعضای آینده شوراها، بعضا باید نگاه خود را به نهاد شورا دگرگون کنند.

درخت افتاده را با تبر نمی زنند، از این رو رسم مروت نمی دانم درباره پایان تلخ شورای شهر مهاباد قلم فرسایی کنم. از قدیم گفته اند بار کج به مقصد نمی رسد و این عینا درباره دوره های سوم و چهارم شورا که روندهای اصلیشان در دوره پنجم به هم رسید، صدق می کند.

از سیزده سال قبل کوشندگان مدنی و دلسوزان شهر درباره عواقب این رویه های مخرب هشدار می دادند.

 سال گذشته درست این موقع، هنگام انتصاب شهردار فعلی این هشدارها به فریادی رسا درباره نگرانی از آینده شهر تبدیل شد. اما شوربختاته ناشنیده ماند.

اکنون فعالان مدنی سربلند و صادق الوعد شدند و دستگاه قضایی هم اگر مسیرش را بر اساس موازین قانونی مقتدرانه بپیماید،  با مواجهه ایجابی خود امیدواری فراوانی برانگیخته و در راستای بازسازی اعتماد و اطمینان عمومی گامی استوار برداشته است.

فساد آفت کشور، جامعه و امیدواری به آینده آن است. ممکن است با رسیدگی قضایی هنوز بعضی چیزها به جای اول بازنگردد، اما پیامی که مخابره می شود مهم است: فساد تحمل نمی شود و نامزدها و اعضای آینده شوراها، بعضا باید نگاه خود را به نهاد شورا دگرگون کنند.