انتشار:  جمعه 17 مرداد 1399  ::  18:41   

نماینده ایزدی مجلس عراق:

پیشنهادهای دولت عراق درباره اصلاحات قانون اساسی برای مجلس الزام آور نیست

سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک نماینده ایزدی عضو کمیسیون حقوقی مجلس عراق گفت براساس قانون اساسی، کمیته تشکیل شده توسط مجلس برای انجام اصلاح قانون اساسی، تنها کمیته ذی صلاح برای انجام اصلاحات است و پیشنهادهای اصلاح قانون اساسی مطرح شده توسط کمیته های دولت در این باره، برای مجلس الزام آور نیست.

 

به گزارش کرد پرس، "صائب خدر" در این باره به السومریه نیوز گفت: دو اصل 124 و 126 قانون اساسی، راهکارهای اصلاح قانون اساسی را تبیین و روش انجام این اصلاحات را مشخص کرده اند. همچنین کمیته ای از سوی رئیس مجلس برای این هدف تشکیل شده است.

این نماینده کرد ایزدی مجلس عراق افزود: هیچ کدام از پیشنهادهایی که از سوی کمیته های تشکیل شده از سوی دولت ارائه می شود، برای مجلس الزام آور نیست. بلکه فقط مکمل تلاش های آن برای انجام اصلاحات مناسب می باشد.

خدر تصریح کرد: کمیته اصلاح قانون اساسی تشکیل شده توسط مجلس، با نهادهای اجرایی با هدف استعلام دیدگاه آنها درباره اصلاحات مکاتبه کرده و اصلاح بسیاری از اصول قانون اساسی را به پایان رسانده و بیش از 120 ماده را مورد بررسی قرار داده است. اما به دلیل شرایط بهداشتی و سیاسی کنونی، فعالیت این کمیته متوقف شده است.

این نماینده مجلس عراق در ادامه گفت: اصل 76 درباره معرفی نامزد بزرگترین فراکسیون مجلس برای تشکیل کابینه، نه تنها از سوی افکار عمومی، بلکه از سوی جریانات و فراکسیون های سیاسی نیز مورد مناقشه است و از آنجا که این اصل، بعد از هر انتخابات به معضلی در زمینه تشکیل کابینه تبدیل می شود، در کمیته اصلاح قانون اساسی، مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه متخصصان با هدف دستیابی به دیدگاه مشخصی درباره آن، دریافت شده است.

صائب خدر در پایان تصریح کرد: براساس قانون اساسی، اصلاحات قانون اساسی باید به ریاست مجلس ارائه و سپس از سوی نمایندگان درباره آن رأی گیری شود. پس از آن، به همه پرسی گذاشته می شود.