سرویس کرمانشاه
انتشار:  یک‌شنبه 19 مرداد 1399  ::  16:45   

یک کرمانشاهی، رئیس شرکت‌های عمرانی ایران شد

سرویس کرمانشاه - مجتبی بخشی پور رئیس انجمن شرکت های عمرانی استان کرمانشاه، به عنوان رئیس شرکت‌های عمرانی ایران انتخاب شد.

به گزارش کردپرس مجمع عمومی سالیانه کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران با حضور روسای انجمن شرکت های عمرانی استان های سراسر کشور تشکیل شد و پس از تصویب عملکرد هیئت مدیره، گزارش بازرسان, تراز مالی، تصویب بودجه وبرنامه های آتی کانون، انتخابات هیئت مدیره و بازرسان انجام شد.

در این نشست مجتبی بخشی پور رئیس انجمن شرکت های عمرانی استان کرمانشاه، با اکثریت آرا به عنوان عضو هیئت مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی انتخاب شد.

 گفتنی است، بخشی پور اهل اسلام آباد است و پیش از این به مدت 3 سال در جایگاه نایب رئیس و پیش‌تر بازرس اصلی شرکت‌های عمرانی کشور خدمت کرده است.