انتشار:  سه‌شنبه 25 شهریور 1399  ::  19:11   

در گلستان ما تمام فصل ها خزان است / هانیه محمدی*

سرویس کرمانشاه _"  رحمانی، پیام می دهد که در هیچ جنگی پیروز نخواهیم شد مگر آن که مردم به کمک خط شکنان و خط نگهداران بشتابند و این میسر نیست مگر با دوری از اجتماع، رعایت بهداشت و زدن ماسک ... "پیام" رحمانی ورحمانی ها را دریابیم"

تا از بدرقه شهید اسمی بازآمدیم ، پرواز شهید رحمانی را به سوگ نشستیم ...
چه روزهای پرغمی داریم !چه دلهای پر ازحزنی !

نشد که نوازش نسیم بهار را حس کنیم
نشد که در جوشش خورشید تابستان دمی بیاساییم
 نشد که پرواز قاصدکهای پاییزی را به نظاره بنشینیم .
نشد که رنگ فصلها را تفسیرکنیم چون که در گلستان ما تمام فصلها رنگ خزان بود  ....

پیام رحمانی پرستاربخش اورژانس بستری بیمارستان امام رضا( ع) هم به همرزمان شهیدش پیوست تا بیش از پیش نشانی باشد بر مظلومیت کادر درمان.

 همان سربازانی که این روزها سنگرهای ایمان و ایثار رایک به یک در پیش چشم مردمان خویش فتح کرده اند همانها که گرچه چکاک شمشیرهایشان را نمی شنویم اما درمیانه ی کارزاری سخت، سینه سپرکرده اند.

کادر درمان امروز داغدار است داغدار پیشقراولان افتاده ز اسب، داغدار  بیماران بدون پزشک وپرستار  ، داغدار آرزوهایی که رحمانی های جوان با خود به خاک سپردند.

رحمانی، پیام می دهد که در هیچ جنگی پیروز نخواهیم شد مگر آنکه مردم به کمک خط شکنان وخط نگهداران بشتابند و این میسر نیست مگر با دوری از اجتماع، رعایت بهداشت و زدن ماسک ...

"پیام" رحمانی ورحمانی ها را دریابیم

روحت شاد همکار گرامی

*مسوول روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) کرمانشاه