سرویس ایران
آخرین خبرهای ایران
انتشار:  سه‌شنبه 8 مهر 1399  ::  14:17   

تکذیب تخلیه روستاها در نقاط مرزی غرب کشور از سوی سخنگوی دولت

سرویس ایران- سخنگوی دولت گفت:  نه روستایی در شمال غرب کشور تخلیه شده، نه درگیری رخ داده و نه به هیچ روستایی اعلام شده که اهالی آن به نقطه دیگری منتقل شوند.  همه این اخبار از اساس نادرست است؛ چه‌ برسد به اینکه آن را به سفر وزیر خارجه عراق مرتبط کنیم.

به گزارش کُرد پرس، علی ربیعی،  درباره تخلیه برخی روستاها در مناطق مرزی غربی کشور گفت: در سال‌های گذشته بیش از ۱۵ سال پیش به دلیل شرایط امنیت آن دوره زمانی ، برای دفاع از شهروندان مرزنشین که در معرض تهدیدات مرزی بودند و هم از اقدامات گروههای نا امن کننده در منطقه تصمیماتی اتخاذ کردند.

ربیعی افزود: در این تصمیمات روستاهای مرزی را سه دسته تقسیم کردند و مقرر شد برخی از این روستاها با تفاهم اهالی و با دادن هزینه انتقال توسط دولت، به مناطق دیگری منتقل شوند چرا که شهروندان در مناطق صفر مرزی جانشان در خطر بود و یا مورد تجاوز نا امن کنندگان منطقه قرار می‌گرفتند.

ربیعی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به شرایطی که مناطق مرزی بوجود آمده یک کارویژه مرزی در شورای امنیت کشور تشکیل دادند که در آن اقدام تجدید نظر شده است، زیرا شرایط امنیت کشور با آن دوران متفاوت شده است، شرایط امنیتی با گذشت زمان بهبود یافته که تصمیمات هم باید تغییر کند. سیاست کلی ما است و در حال تجدید نظر هستیم

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت: در این روستاها نه اقدام به تخلیه صورت گرفته و نه اصلا درگیری رخ داده است به هیچ روستایی اعلام نشده که اهالی آن به نقطه دیگری منتقل شوند و از اساس مطالب نادرست است و هیچ درگیری در مرزها صورت نگرفته و هیچ جا به جایی هم انجام نشده است چه برسد به اینکه این مطالب را به سفر وزیر خارجه عراق مرتبط کنیم.