سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  دوشنبه 14 مهر 1399  ::  12:46   

دست خالی نمایندگان ادوار کردستان از سمت های دولتی

سرویس کردستان- در حالی که بخش مهمی از نمایندگان ادوار مجلس در استان های مختلف کشور بعد از عدم راهیابی مجدد به مجلس در سمت های مهم در دولت به کار گرفته شده اند سهم نمایندگان ادوار مجلس کردستان از این انتصاب ها را می توان «تقریبا هیچ» توصیف کرد.

به گزارش کُرد پرس به عنوان نمونه هادی قوامی نماینده اسفراین  به عنوان  معاون وزیر اقتصاد، آقای  کولیوند نماینده سابق کرج و اشتهارد معان وزیر کشور، آقای انارکی  نماینده سابق کرج  و اشتهارد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، آقای اسماعیلی نماینده سابق  کرج اجتهاد معاون وزیر  صنعت، معدن و تجارت، بهروز نعمتی نماینده سابق تهران مشاور وزیر نفت، آقای سبحانی فر نماینده سابق سبزوار،  مدیرعامل پست کشور آقای قربانی،  معاون دهیار های کشور، شهروز برزگر،  مددیر کل امور اقتصادی دارایی وزارتخانه  اقتصاد، آقای  فیضی مدیر منابع انسانیی وزارت ارتباطات، سید فرید موسوی نماینده سابق تهران عضور  هیات مدیره بانک ملی و .... منصوب شدند. اما نمایدگان کردستان غیر از آقای بیگلری به عنوان مشاور در وزارت نفت و آقای مرادی نماینده مریوان به عنوان مشاور معاون مدیر عامل یک شرکت  همگی عملا بیکار شده و دست شان از سمت های دولتی کوتاه شده است.

این در حالی است که تجربه آنها هم می توانست به نفع کشور بوده هم اینکه برای توسعه مناطق کُرد نیشین نیز مثمر فایده باشد. از نمایندگان فعلی مجلس انتظار میرود متعهدانه در این راستا گامهای جدی بردارند.