سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  یک‌شنبه 20 مهر 1399  ::  12:15   

کاهش 4 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در کردستان/ کردستانی ها از یافتن شغل ناامید شدند

سرویس کردستان- اگرچه نرخ بیکاری در کردستان در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته حدود 0.8 درصد کاهش یافته است اما در کنار آن نرخ مشارکت اقتصادی و همچنین نسبت اشتغال کاهش داشته است که می توان علت این کاهش بیکاری را در همین مسئله یافت.

به گزارش خبرگزاری کُردپرس، بر اساس تازه ترین گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در تابستان امسال نسبت به سال گذشته، در اغلب نقاط کشور و از جمله کردستان که همیشه در صدر آمار بیکاری قرار دارد، کاهش یافته است که این سوال در اذهان ایجاد می شود با توجه به اینکه امسال کشور درگیر بیماری کرونا بوده و برخی از مشاغل به همین علت به تعطیلی کشیده شد، چگونه ممکن است که آمار بیکاری کاهش پیدا کند اما با نگاهی به نرخ مشارکت اقتصادی، پاسخ این سوال یافت می شود چرا که نرخ مشارکت اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده بنابراین می توان علت کاهش بیکاری را در این نکته دید. به زبان ساده تر بیکاران کردستانی به طور خاص و بیکاران کشور به طور عام از یافتن شغل مورد نظر ناامید شده و بازار کار را ترک کرده اند. 

بر اساس این گزارش، تابستان امسال نرخ بیکاری در کردستان 11.4 درصد شده که این نرخ نسبت به تابستان سال گذشته (12.2) 0.8 درصد کاهش را نشان می دهد.

اما نرخ مشارکت اقتصادی در کردستان در تابستان سال 99 نسبت به تابستان سال 98، 4 درصد کاهش یافته است. بر این اساس نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان سال گذشته 48.1 درصد بوده اما این نرخ تابستان امسال به 44.1 رسیده است.

همچنین نسبت اشتغال در کردستان کاهش پیدا کرده است. نسبت جمعیت شاغل 15 ساله و بیش تر یا به کل جمعیت در سن کار در سال 98 در کردستان 42.2 درصد بوده اما در تابستان امسال، 39.1 درصد شده است.

از این رو به صراحت یکی از عوامل موثر در کاهش نرخ بیکاری در کردستان در تابستان امسال ، نسبت ‌به تابستان سال گذشته را می‌توان به حساب کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در این دوره زمانی گذاشت.

کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به این معناست که درصد کمتری از کل جمعیت در محدوده سن کار (یعنی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر) در بازار کار حاضر شده‌ و در جست‌وجوی کار بوده‌اند.

ناامیدی افراد در سن کار از یافتن شغل و خروج آن‌ها از بازار کار، یا اشتغالشان به تحصیل یا دیگر امور غیر از شغل و کار، از جمله عوامل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی به‌شمار می‌آید.