سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  شنبه 26 مهر 1399  ::  23:26   

واکنش استانداری کردستان کسب رتبه ۲۹ در ارزیابی وزارت کشور/ در شاخص های اختصاصی خوب بودیم!

سرویس کردستان-  مدیر کل بازرسی و رسیدگی بە شکایات استانداری کُردستان در واکنش به اعلام رتبه بندی عملکردی استانداری ها در سال 98 از سوی وزارت کشور که استان کردستان بر اساس آن رتبه 29 کشور را به دست آورده بود، از لحاظ شاخص‌های اختصاصی عملکرد استانداری کردستان را موفق عنوان کرد.

بە گزارش کُرد پرس بر اساس خبری که  پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان منتشر کرده است؛ مسعود روحانی به گزارش منتشر شده در خصوص ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور توسط وزارت کشور اشاره کرد و گفت: فرآیند ارزیابی عملکرد در راستای استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در دستگاه‌های اجرایی، موضوع فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری، وزرات کشور سالانه به منظور آگاهی از میزان موفقیت ستاد استانداری‌های سراسر کشور در دو حوزه شاخص‌های عمومی و اختصاصی در مهرماه هر سال به استانداری‌ها ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه فرآیند ارزیابی در آغاز توسط فرمانداری‌ها و بصورت خود ارزیابی و بارگذاری مستندات انجام و این روند توسط دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری و نیز معاونت‌ها و دفاتر متناظر در وزارت کشور تایید می‌شود، افزود: محورهای عمومی ارزیابی شامل شش و محورهای اختصاصی نیز هفت آیتم را در بر می‌گیرد.

روحانی اظهار کرد: استانداری کردستان در شاخص‌های اختصاصی از هزار امتیاز ۹۲٨ امتیاز کسب کرده که در مقایسه با سال قبل از آن ۳۰ امتیاز بیشتر است.

وی افزود: شاخص های عمومی در شش آیتم دسته بندی شده‌اند کە عموما درون سازمانی و مرتبط با مسائلی نظیر کمبود نیروی انسانی، کمبود بودجە و اعتبارات و فضای فیزیکی است کە ترمیم آنها زمانبر است و عموما ارتباط مستقیمی بە شهروندان و فضای عمومی جامعە پیدا نمی‌کند.

روحانی عنوان کرد: در بخش آیتم‌های اختصاصی نظیر ارتقا امنبت داخلی، توسعه مشارکت و نشاط اجتماعی، توسعه شهری و روستایی، هماهنگی امور اقتصادی و اجتماعی، ارتقا مدیریت بحران و زنان و خانواده که از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند امتیاز کردستان بالا و قابل قبولی دارد و در مجموع هر دو آیتم عمومی و اختصاصی استانداری کردستان با ٨۳ درصد تحقق جزو استان‌های موفق در سال گذشته بوده است.

مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری کردستان ضرورت مستندسازی عملکردها در ارزیابی‌های آتی وزارت کشور را یادآور شد و گفت: در جدول منتشر شده توسط وزارت کشور از عملکرد استانداری‌ها، استان‌هایی مانند کردستان، تهران، خوزستان، مازندران و زنجان حضور دارند کە بە لحاظ عملکردی جزو استان‌های برتر بە شمار می‌روند.

مسعود روحانی برتری در شاخص‌های عملکردی حوزە اقتصادی را نیز نکتەای قابل توجە دانست و اظهار کرد: استانداری کردستان بر مبنای گزارش منتشر شدە از یکصد امتیاز ۹۷ و دو دهم درصد امتیاز در بخش اقتصادی کسب کردە کە بسیار حایز اهمیت است.

مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری کردستان تاکید کرد: باید توجه داشت که عملکرد استانداران بر اساس شاخص‌های کلان توسعه‌ای ارزیابی می‌شود و آنچه این روزها منتشر شده ناظر بر حوزه عملکردی شاخص‌های عمومی شامل منابع انسانی و بودجه‌ای و مکان‌های فیزیکی در ستاد استانداری به عنوان یک الزام اداری است که به طور سالانه انجام می‌شود.

مسعود روحانی ضمن اشاره به اینکه استاندار محترم به بخش‌های مختلف استانداری در خصوص دقت بیشتر در  مستندسازی کافی شاخص‌های عمومی تذکر لازم را داده است، اضافه کرد: بر این اساس نمی‌توان این ارزیابی را به عملکرد استانداران را در سطح استان تعمیم داد و اساسا با ارزیابی عملکرد مدیریت ارشد استان‌ها که مربوط به شاخص‌های کلان توسعه‌ای بوده، متفاوت است.