سرویس کردستان
آخرین خبرهای کردستان
انتشار:  شنبه 26 مرداد 1398  ::  00:02   

میراث «ادب» / منصور اولی

سرویس کردستان - 12 سال از مرگ تلخ مهندس بهاء الدین ادب پارلمانتار نام آشنای کشورمان و نماینده مردم کردستان در در مجالس پنجم و ششم می گذرد. به نظر می رسد این روزها بیش از هر زمان نیازمند بررسی و زنده کردن میراث ادب هستیم.

پر بیراه نیست اگر مهم ترین میراث مهندس ادب را  بازسازی و افزایش شان و شخصیت نمایندگی مجلس عنوان کنیم. شاید همین میراث او است که باعث شده هنوز هم مردم کردستان هر گاه در محافل شان از یک نماینده «خوب» و ایده آل سخن می گویند بلافاصله مهندس ادب را به یاد می آورند و در آرزوی یک ادب دیگر مدت ها با هم صحبت می کنند.

از سوی دیگر این هم مورد پذیرش بخش مهمی از مردم و نخبگان کردستان است که در سال های اخیر نماینده های مردم در مجلس آنطور که مورد انتظار بوده ظاهر نشده اند.  البته این عارضه مربوط به کردستان نیست  به طور کلی ناظران سیاسی بر این باورند کیفیت نماینده های مجلس در این دوره های اخیر به شدت افت کرده است. نماینده های کردستان هم از قاعده مستثنی نبوده اند. هر چند این تعریض نافی زحمات و تلاش های آنان نیست.

در چنین وضعیتی  و در سالگرد وفات مهندس ادب باید به نمایندگان فعلی مجلس و کسانی که اسفند امسال راهی بهارستان می شوند تا بر صندلی های سبز تکیه دهند؛ توصیه کرد که به میراث ادب؛  توجه کنند. این میراث مهم یکی از ظرفیت های بالقوه کردستان در مجلس است. نمایندگان مردم کردستان در مجلس وارث میراثی هستند که دیگر نمایندگان از آن کم تر برخوردار هستند. آنان بر جای کسی تکیه می کنند که منشاء تغییر نگرش های مهم از مفهوم پارلمانتاری و نمایندگی مردم در مجلس است.

مهندس ادب نماینده ای بود که با وجود اینکه از چند شهر کردستان رای گرفته بود اما محدود به حوزه انتخابیه نماند و با صراحت نماینده کردستان بود.  او در گام بعد ثابت کرد یک نماینده مجلس هر چند از یک استان محروم آمده باشد اما می تواند نماینده مردم ایران باشد.

مهندس ادب ثابت کرد می توان مسایل محلی را در سطح ملی مطرح کرد. امروزه یکی از گرفتاری های جدی مجلس این است که بسیاری از نمایندگان مجلس (نه فقط نمایندگان کردستان) وظایف ملی را فراموش کرده و حتی در تصویب قوانین مهم کشوری محلی فکر می کنند. میراث ادب اما نماینده محلی بودن و ملی عمل کردن را ترجمه و ثابت  کرد. دنبال کردن طرح حذف گزینش دانشگاه ها به همرا جمعی دیگر از نمایندگان تنها یکی از اقدامات مصداقی ادب در این  زمینهاست که نشان می دهد یک نماینده مجلس چگونه می تواند مسایل محلی را درک و آن را در سطح ملی مطرح و حل کند.  نطق های کارشناسی او را هنوز هم می توان بارها گوش داد و از آن درس ها گرفت. امسال سال انتخابات است و عده ای از کردستان نهایتا راهی بهارستان می شوند کاش همه این عزیزان پیمان ببندند هنگام رسیدن به آن صندلی ها نیم نگاهی به میراث مهندس ادب داشته باشند. آنها میراثی دارند که می توانند با استفاده از آن خود را چون مهندس ادب در دل و ذهن مردم جاودانه کنند و البته با راهنما قرار دادن آن منشا خدمات ارزنده هم باشند.