سرویس اقلیم کردستان
آخرین خبرهای اقلیم کردستان
انتشار:  شنبه 26 مرداد 1398  ::  12:32   

از سوی یکی از مقامات نیروی پیشمرگ اقلیم کردستان/

متهم کردن ارتش عراق به‌ عدم مقابله‌ با تروریست ها در مناطق مورد مناقشه‌

سرویس عراق و اقلیم کردستان - یکی از فرماندهان میدانی نیروی پیشمرگ اقلیم کردستان، ارتش عراق را به‌ عدم برخورد با ترویست ها در مناطق مورد مناقشه‌ این کشور متهم کرد.
 

به‌ گزارش کردپرس، عرفان محمد خان یکی از مقامات نیروی پیشمرگ اقلیم کردستان عراق در گفتگو با پایگاه‌ خبری آوینه،‌ ضمن هشدار نسبت به‌ افزایش تحرکات داعش در مناطق مورد مناقشه، گفت: نیروهای ارتش عراق و حشد الشعبی در منطقه‌ به‌ صورت تعمدی و هدفمند با گروه‌ های تروریستی رادیکال به‌ ویژه‌ داعش و دیگر گروه‌ های وابسته‌ و نزدیک به‌ آن در مناطق خانقین، قره‌ تپه‌ و در مجموع مناطق مورد مناقشه‌ مقابله‌ و مناطق را از وجود آن ها پاکسازی نمی کنند و قصد انجام چنین کاری را هم ندارند.
وی افزود: ارتش عراق و حشد الشعبی قصد دارند با زمینه‌ سازی برای رشد دوباره‌ گروه‌ های تروریستی در مناطق مورد مناقشه‌، دولت مرکزی عراق را مجبور کنند نیروهای بیشتری را به‌ منطقه‌ اعزام نماید و هدف غایی آن نیز کنترل بیش از پیش منطقه‌ و تحکیم و تثبیت سلطه‌ خود بر مناطق مورد مناقشه است حتی اگر توافقی بر سر بازگشت نیروی پیشمرگ حاصل شود.
پس از رویدادهای 16 اکتبر 2017 و بازگشت سلطه‌ نظامی و امنیتی و اداری دولت مرکزی عراق به‌ مناطق مشمول ماده‌ 140 قانون اساسی موسوم به‌ مناطق مورد مناقشه‌، کردها وضعیت امنیتی این مناطق را خطرناک توصیف می کنند و ضمن تاکید بر ناتوانی نیروهای نظامی دولت مرکزی در تامین امنیت، بازگشت نیروهای پیشمرگ و امنیتی اقلیم کردستان را ضروری می دانند و در گفتگوهای رسمی با مقامات بغداد نیز این درخواست را مطرح کرده‌ اند.
درباره‌ مذکرات صورت گرفته‌ میان وزرات پیشمرگ اقلیم کردستان و وزارت دفاع عراق بر سر تامین امنیت مناطق مورد مناقشه‌ و بازگشت نیروهای پیشمرگ به‌ این مناطق، عرفان محمد خان از مقامات نیروی پیشمرگ اظهار کرد: گفتگوها و فعالیت های کمیته‌ مشترک میان وزارت دفاع عراق و وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان به‌ شیوه‌ کنونی به‌ نتیجه‌ نخواهد رسید. شاهد سستی در انجام کارها و بی تفاوتی نسبت به‌ مسائل و دغدغه‌های مربوط به‌ بازگشت نیروی پیشمرگ به‌ مناطق مورد مناقشه‌ هستیم. هم اکنون بازماندگان داعش و گروه‌ های تندرو در خانقین، قره‌ تپه‌ و در مجموع مناطق مورد مناقشه‌ حضور دارند و نیروهای ارتش و حشد الشعبی به‌ صورت تعمدی این گروه‌ ها را کنترل و با آن ها  برخورد نمی کنند.
وی افزود: فعالیت کمیته‌ های تشکیل شده‌ از سوی دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در ارتباط با بازگشت نیروهای پیشمرگ به‌ مناطقی که‌ پیش از 16 اکتبر 2017 در آن ها مستقر بودند بی نتیجه‌ خواهد بود و شاهد بی تفاوتی نسبت به‌ این موضوع هستیم.
این فرمانده‌ نیروهی پیشمرگ اقلیم کردستان، وزارت پیشمرگ را به‌ عقب نشینی و نرمش در مقابل ارتش عراق در مذکرات فی مابین متهم کرد و گفت: همه‌ مذاکرات، بدون کمترین مشکل برگزار می شود و کمیته‌ های طرفین بر سر مسائل مختلف اتفاق نظر دارند، اما هنگامی که‌ طرفین گزارش ها را آماده‌  و تقدیم نهادهای عالی می کنند، پاسخی از وزارت دفاع عراق دریافت نخواهند کرد یا این که‌ پاسخ ها بسیار دیر ارسال خواهد شد.
شایان ذکر است 8 ماه‌ از تشکیل کمیته‌ از سوی وزارت دفاع عراق و وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان با هدف ایجاد هماهنگی برای تامین امنیت مناطق مورد مناقشه‌ و بازگشت نیروهای پیشمرگ به‌ این مناطق می گذرد، اما تاکنون هیچ پیشرفتی در مذاکرات فی مابین مشاهد نمی شود.