پنجشنبه 6 آبان 1400
اخبار ویژه :
برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در شرایط کنونی کار بزرگی استپنجشنبه 6 آبان 1400

برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان در شرایط کنونی کار بزرگی است

سرویس کردستان - سرپرست گروه نمایش نهام گفت: در شرایطی که کشور و از جمله استان کردستان با ویروس کرونا مواجه است، برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی مریوان، کار بزرگی بوده و باید قدردان مسوولان برگزار کننده باشیم.