چهارشنبه 19 بهمن 1401
اخبار ویژه :
اتحادیه میهنی به رای دادگاه فدرال در خصوص مغایرت تمدید دوره پارلمان کردستان  با قانون اساسی عراق ، پایبند استسه شنبه 18 بهمن 1401

عضو کادررهبری اتحادیه میهنی کردستان:اتحادیه میهنی به رای دادگاه فدرال در خصوص مغایرت تمدید دوره پارلمان کردستان  با قانون اساسی عراق ، پایبند است

سرویس عراق و اقلیم کردستان – عضو کادررهبری اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) بر پایبندی کامل این حزب  به رای  دادگاه فدرال مبنی بر مغایرت  تمدید دوره پارلمان کردستان با قانون اساسی عراق ،تاکید کرد.