دوشنبه 4 بهمن 1400
اخبار ویژه :
حزب دمکرات نمی تواند با دور زدن اتحادیە میهنی در بغداد بە مناصب کلیدی دست یابددوشنبه 4 بهمن 1400

عضو دفتر سیاسی اتحادیە میهنی کردستان:حزب دمکرات نمی تواند با دور زدن اتحادیە میهنی در بغداد بە مناصب کلیدی دست یابد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو دفتر سیاسی حزب اتحادیە میهنی، تاکید کرد کە حزب دمکرات کردستان،نمی تواند با دور زدن این حزب در بغداد بە مناصب کلیدی دولت عراق، دست یابد.