سه شنبه 5 بهمن 1400
اخبار ویژه :
آماده بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان به شکل متقابل هستیم/ آخرین موضع ایران نسبت به مذاکره مستقیم با آمریکاسه شنبه 5 بهمن 1400

سخنگوی دولت در تشریح کردآماده بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان به شکل متقابل هستیم/ آخرین موضع ایران نسبت به مذاکره مستقیم با آمریکا

سرویس ایران- سخنگوی دولت با بیان اینکه درخواست مذاکره از سوی آمریکا بارها مطرح شده، تاکید کرد که هیچ گونه مذاکره مستقیمی بین ایران و آمریکا برقرار نشده است.