چهارشنبه 19 بهمن 1401
اخبار ویژه :
حمله به مواضع YPG در شمال سوریهچهارشنبه 19 بهمن 1401

وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد:حمله به مواضع YPG در شمال سوریه

سرویس ترکیه - وزارت دفاع ترکیه از حمله به مواضع YPG در شمال سوریه خبر داد.

آنچه که حقیقتاََ زیر آوار مانده دولت استسه شنبه 18 بهمن 1401

هیأت متشکل از HDP و DBP در بازارجیک مرعش:آنچه که حقیقتاََ زیر آوار مانده دولت است