یکشنبه 9 آذر 1399
اخبار ویژه :
محسن فخری زاده شهید همه ما استیکشنبه 9 آذر 1399

تسلیت رئیس حزب وطن ترکیه به ایران:محسن فخری زاده شهید همه ما است

سرویس ترکیه – رئیس حزب وطن ترکیه در پیامی با محکومیت شدید ترور شهید فخری زاده، این دانشمند هسته ای ایران را شهید هردو ملت ایران و ترکیه معرفی کرد.