یکشنبه 10 مرداد 1400
اخبار ویژه :
حملات نژادپرستانه علیه کردها و ضرب وشتم آنها در آنتالیایکشنبه 10 مرداد 1400

حملات نژادپرستانه علیه کردها و ضرب وشتم آنها در آنتالیا

سرویس ترکیه - گروه های نژادپرست در آنتالیا با بستن راه بر روی شهروندان هویت آنها را کنترل کرده و کردها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.