دوشنبه 4 بهمن 1400
اخبار ویژه :
حمله داعش به زندان تحت کنترل کردهای سوریه؛ توطئه یا غافلگیری؟دوشنبه 4 بهمن 1400

حمله داعش به زندان تحت کنترل کردهای سوریه؛ توطئه یا غافلگیری؟

سرویس جهان- برخی مقامات اداره خودگردان در شمال و شمال شرق سوریه، با توجه به همزمانی تشدید حملات ترکیه به مناطق تحت کنترل کردها با حمله داعش به زندانی در حسکه، آن را نوعی توطئه و هم راستایی خوانده اند اما آمریکا به عنوان متحد اصلی کردهای سوریه و نیز برخی پژوهشگران ، معتقدند این گروه تروریستی ماههاست برای انجام چنین حمله ای برنامه ریزی کرده است.