چهارشنبه 19 بهمن 1401
اخبار ویژه :
مناطق مدیریت خودگردان می‌تواند به عنوان پلی برای کمک به سایر مناطق سوریه استفاده شودچهارشنبه 19 بهمن 1401

بریوان خالد ریاست مشترک شورای اجرایی مدیریت خودگردان:مناطق مدیریت خودگردان می‌تواند به عنوان پلی برای کمک به سایر مناطق سوریه استفاده شود

سرویس سوریه - بریوان خالد ریاست مشترک شورای اجرایی مدیریت خودگردان اعلام کرد در شرایط کنونی مناطق مدیریت خودگردان می توانند پلی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به سایر مناطق سوریه باشند.

آماده کمک‌رسانی به زلزله زدگان هستیمچهارشنبه 19 بهمن 1401

مدیریت خودگردان کانتون‌های عفرین و شهبا:آماده کمک‌رسانی به زلزله زدگان هستیم