یکشنبه 1 خرداد 1401
اخبار ویژه :
«قاله مه ره» اسطوره تکرار نشدنی کردستان / محمد باوردی مقدمشنبه 31 اردیبهشت 1401

«قاله مه ره» اسطوره تکرار نشدنی کردستان / محمد باوردی مقدم

سرویس آذربایجان غربی- محمد باوردی مقدم در یادداشت زیر با اشاره به هنر برجسته استاد عبدالله قادرزاده (قاله مه ره) شمشال نواز چیره دست بوکانی از نبود شمشال نوازان جوان به سبک استاد انتقاد کرده و می گوید: شاید هم شمشال او آنچنان در اوج است کە کسی حتی یارای تقلید او را ندارد.