تایید نشت گاز اکسیژن از پایانه های خروجی بیمارستان مهاباد/ تعویض اتلت ها جهت کاهش اتلاف اکسیژن مصرفی بیماران
سرویس آذربایجان غربی- مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد با تایید نشتی گاز اکسیژن از پایانه های خروجی بدون استفاده در بخشهای بستری بیمارستان امام خمینی این شهرستان گفت: 280 اتلت اکسیژن در بیمارستان مهاباد به دلیل فرسودگی و جهت کاهش اتلاف اکسیژن مصرفی بیماران تعویض شدند.

به گزارش کردپرس، به نقل از وب دا؛ دکتر امیر بهزاد در این خصوص گفت: در راستای ارتقا فشار و خلوص اکسیژن مصرفی بیمارستان پس از اخذ دستگاه اکسیژن ساز دوم برای جلوگیری از نشت اکسیژن در پایانه های خروجی انتقال گاز های طبی اتلت های (پایانه های خروجی اکسیژن) بخشهای بستری بیمارستان تعویض شد.

او ادامه داد: پایانه گازهای طبی، تخت های بستری بیماران برای انتقال اکسیژن(طبی) سانترال به بیماران، فرسوده و مستهلک بودند و به همین خاطر گاها شاهد نشتی گاز اکسیژن از پایانه های خروجی بدون استفاده در بخشهای بستری بودیم.

مدیر شبکه بهداشت و درمان اضافه کرد: با پیگیری و هماهنگی های به عمل آمده و با عقد قرار داد با شرکت تعویض کننده نسبت به تعویض اتلت ها در بیمارستان امام خمینی مهاباد اقدام شد.

بهزاد گفت: در حال حاضر تعداد 280 عدد اتلت (پایانه خروجی اکسیژن) به ارزش یک میلیارد و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی تمامی بخشهای بستری جهت کاهش اتلاف اکسیژن مصرفی بیماران تعویض شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مهاباد اظهار داشت: آتلت گازهای طبی یا به عبارتی پایانه گازهای طبی، وسیله ای است که در انتهای لوله های گازهای طبی در مراکز درمانی قرار می گیرد و از طریق این وسیله اپراتور می تواند به گاز طبی مورد نظر خود دسترسی داشته باشد.