پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان منوط به اجرای 4 شرط قانونی است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق تاکید کرد که پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان از بودجه عمومی 2021 مستلزم اجرای 4 شرط تعیین شده در قانون بودجه است.

به گزارش کردپرس به نقل از زمن پرس، جمال کوچر گفت که اقلیم کردستان برای دریافت سهم خود از بودجه 2021 عراق باید 4 شرط اساسی را که در قانون بودجه تعیین شده، اجرایی کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عراق، افزود که در بند اول و دوم قانون بودجه آمده که لازم است اقلیم کردستان 250 هزار بشکه نفت در روز و نیمی از درآمدهای داخلی خود را به بغداد تحویل دهد و شرط سوم نیز این است که لیست ویژه کارمندان اقلیم به بغداد داده شده و شرط چهارم نیز این است که باید به دیوان نظارت فدرالی عراق اجازه داده شود که با هماهنگی دیوان نظارت دارایی اقلیم، درآمدهای اقلیم از سال 2003 تاکنون را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.

وی تاکید کرد که پرداخت سهم بودجه اقلیم، منوط  به اجرای این چهار شرط است  و لازم است که هیئت مذاکره کننده اقلیم، به بغداد رفته و آمادگی اقلیم برای اجرای تعهدات در قانون بودجه را اعلام کند.