کشتە شدن یک پلیس فدرال عراق طی انفجار بمب در کرکوک
سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک نیروی پلیس فدرال عراق، طی انفجار بمب در کرکوک، جان خود را از دست داده و دو نیروی دیگر نیز مجروح شدند.

بە گزارش کردپرس، بعد از ظهر امروز پنج شنبە 6 خرداد / 27 می، انفجار یک بمب کار گذاشتە شدە در درە شای واقع در غرب کرکوک موجب کشتە شدن یک نیروی پلیس عراق و مجروح شدن دو تن دیگر شد.

بسام جسام مسئول اطلاع رسانی در گردان 5 نیروهای پلیس فدرال عراق، در این مورد بە شبکە تلویزیونی روداو گفت کە این نیروها طی سە روز گذشتە عملیاتی را برای پاکسازی این منطقە از بمب ها و مخفیگاه های داعش آغاز کردە اند و تاکنون 18 بمب خنثی و چندین مخفیگاه داعش نیز کشف شدە است.

وی اشارە کرد این نیروی پلیس کە در این انفجار جان خود را از دست دادە جزو تیم خنثی سازی بمب بودە و این بمب هنگام استراحت این تیم منفجر شدە است.